Mätning och uppföljning av blodtryck vid diabetes

Att mäta blodtrycket på mottagningsbesök och att göra egna mätningar hemma är viktigt för att kunna konstatera ett förhöjt blodtryck och för att följa upp effekten av behandlingen.

Det är normalt att blodtrycket svänger och varierar individuellt. Ofta är blodtrycket på mottagning högre än vid mätningar hemma. Men rekommenderar att skaffa en egen blodtrycksmätare och regelbundet göra mätningar hemma.

Om man har konstaterat ett för högt blodtryck på mottagning så kontrolleras blodtrycket med upprepade mätningar hemma. För att fastställa blodtrycksnivån mäts blodtrycket under minst fyra olika dagar, på morgonen mellan 6 och 9 och på kvällen mellan 18 och 21. Blodtrycket mäts två gånger i rad med 1–2 minuters mellanrum. Båda avläsningarna skrivs ner eller sparas i en app i en smarttelefon. Om man behandlas med blodtrycksläkemedel görs mätningen på morgonen innan man tar sina läkemedel.

När man intensifierar blodtrycksbehandlingen är ett lämpligt uppföljningsintervall att mäta blodtrycket hemma en gång i veckan. När man har nått behandlingsmålet är ett lämpligt uppföljningsintervall för att mäta blodtrycket 1–4 dagar i månaden. Innan ett mottagningsbesök är det bra att göra en fyra dagars intensivuppföljning som beskrivits ovan.

Om man inte har en egen blodtrycksmätare kan man ofta låna en från sitt vårdställe. Blodtrycket kan också mätas själv på egenvårdsstationerna på apotek och eller inom hälso- och sjukvården. Vid behov kan man göra en separat dygnsregistrering av blodtrycket.

Om man är äldre eller uppvisar yrsel är det bra att mäta blodtrycket både sittande och en minut efter att man rest sig.

Blanketter för att följa upp sitt blodtryck finns på ditt vårdställe och på nätet, bland annat på Terveyskirjasto.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022