Livsstilsbehandling för blodtryck vid diabetes

Det går att förebygga högt blodtryck och behandla det med levnads-, mat- och motionsvanor.

Det ideala blodtrycket utan läkemedelsbehandling är för de flesta ett övertryck på < 120 och ett undertryck på < 80 mmHg (millimeter kvicksilver). Redan på en nivå över detta bör man fundera över olika levnadsvanor som påverkar blodtrycket. Om blodtrycket mer permanent ligger på 140/90 mmHg eller mer så har man förhöjt blodtryck. Grunden för att behandla förhöjt blodtryck är att ändra sina levnadsvanor, läkemedelsbehandling efter behov samt egen uppföljning av blodtryck.

De främsta faktorerna för levnadsvanor som man kan ändra på är att man får i sig för mycket salt, dricker mycket alkohol, rör sig lite och är överviktig. Att äta lakrits och andra produkter som innehåller lakritsextrakt samt sömnstörningar kan höja blodtrycket.

En kost som innehåller mycket grönsaker, frukt, bär och fiber gör att ett högt blodtryck sjunker.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022