Biverkningar av förhöjt blodtryck vid diabetes

För högt blodtryck skadar kärl, hjärta och njurar.

Det är viktigt för en person med diabetes att se till att blodtrycket ligger på en bra nivå. Förhöjt blodtryck hos en person med diabetes ökar risken för njursjukdom, ögonbottenskador, stroke, kransartärsjukdom och hjärtsvikt.

Om blodtrycket är mer varaktigt förhöjt måste hjärtat arbeta mer, och även den övriga blodcirkulationen belastas. När hjärtat arbetar hårdare blir särskilt hjärtats vänstra kammare belastad och tjockare. Det kan konstateras genom en hjärtfilm (EKG, elektrokardiografi) och ultraljudsundersökning av hjärtat.

Hos en person med diabetes kan redan ett lindrigt förhöjt blodtryck skada njurarna och ge ökade förändringar i ögonbotten.

Besvär som uppstår till följd av förhöjt blodtryck främjar även andra riskfaktorer för artärsjukdomar. Sådana är förhöjt blodsocker, rökning och störningar i fettomsättningen.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022