Vanliga frågor om diabetes och ögon

På den här sidan har vi samlat vanliga frågor om diabetes och ögon.

Haitarin otsikkotaso

2

Hur ofta görs en ögonbottenfotografering?

Hur ofta man gör en ögonbottenfotografering beror på diabetestyp, tidigare förändringar på näthinnan och sockerbalansen. Ögonbottnarna fotograferas också innan en graviditet och under den vid behov.

Enligt God medicinsk praxis-rekommendationen för diabetesrelaterade ögonsjukdomar rekommenderas patienter med typ 1 diabetes genomgå ögonbottenfotografering med 1–2 års mellanrum från 10 års ålder, och personer med typ 2 diabetes rekommenderas att göra det när de får diagnosen och efter det med 1–3 års mellanrum.

Om man gör en ögonbottenfotografering hos en optiker, ska man också göra en screeningfotogr afering för diabetesretinopati?

Screeningfotot ska bedömas omedelbart av en person som är insatt i näthinneförändringar. Den som bedömer hur retinopatin framskridit ska också ha tillgång till tidigare ögonbottenfotografier och möjlighet att vid behov omedelbart remittera patienten för retinopatibehandling inom den specialiserade sjukvården. Det är inte alltid möjligt att göra det hos en optiker.

Kan en person med diabetes använda kontaktlinser?

Diabetes eller diabetesretinopati är inte ett hinder för att använda ​kontaktlinser. Det är dock viktigt att man sköter sin hygien och vid behov ser till att ögats yta är tillräckligt fuktig om ögonen känns torra när man använder kontaktlinser. Om man börjar uppvisa symtom på ögoninfektion ska man ta ett uppehåll i användningen av linser och undersökas av ögonläkare för att konstatera eventuella komplikationer av linserna.

Kan man korrigera ett brytningsfel hos en person med diabetes med en operation?

Det vanligaste brytningsfelet korrigeras med glasögon eller kontaktlinser. Diabetes är egentligen inte ett hinder för att operera brytningsfel om ögats hornhinna är frisk, det inte finns några näthinneförändringar som kräver behandling och sockerbalansen är bra. För en person med diabetes är risken för lokala komplikationer högre. Därför utreds alltid möjligheten till brytningsfelsoperation individuellt efter bedömning av en åtgärdsläkare.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022