Rehabilitering vid diabetesrelaterade ögonsjukdomar

Om en person har svårt att klara av dagliga aktiviteter och att röra sig på grund av sin syn ska man vidta rehabiliteringsåtgärder.

​En person som har märkbara besvär av sin nedsatta syn i det dagliga livet anses vara synskadad. Det kan ligga många olika ögonsjukdomar bakom en synskada. Enligt synskaderegistret är en diabetesrelaterad ögonsjukdom anledningen till synskadan hos 7 procent av alla arbetsföra personer och hos 3 procent av alla äldre. Den vanligaste anledningen till synskada hos äldre personer är degeneration i ögonbotten.

Målet med rehabiliteringen är att stöda möjligheterna att delta i livets olika delområden fullt ut trots de funktionsbegränsningar som sjukdomen orsakar. Hälso- och sjukvårdens uppgift är att hänvisa personer som är i behov av rehabilitering till nödvändiga tjänster i rätt tid.

Vid rehabilitering av synskadade försöker man hitta lösningar på de problem som den nedsatta synen medför i det dagliga livet och på arbetet:

  • Man får handledning i hur hen så självständigt som möjligt ska klara av dagliga aktiviteter och anpassa sig till den livsförändring som synskadan medför.
  • Man får handledning i hur hen ska använda hjälpmedel för informationssökning och kommunikation samt utnyttja sin kvarvarande syn och andra sinnen i olika funktioner, såsom att röra sig, lära sig saker, läsa och att göra hushållssysslor.

Du kan lära dig mer om den rehabilitering som FPA ordnar för synskadade på FPA:s webbplats.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022