Irisinflammation och diabetes

Det kan hända att man drabbas av en inflammation i ögats iris i samband med typ 1 diabetes.

​Symtom på irisinflammation är att man blir röd i ögat, får ont, blir ljuskänslig och får nedsatt syn. Den professionella termen för irisinflammation är irit.

Ibland kan irisinflammation vara ett första symtom på diabetes. Eftersom irisinflammation ofta drabbar unga vuxna bör man beakta möjligheten att det handlar om diabetes om ett barn, en ungdom eller någon i medelåldern med metabolt syndrom drabbas av irit.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022