Så förebygger man typ 2 diabetes

Genom effektiv livsstilsbehandling kan man förebygga typ 2 diabetes eller skjuta fram insjuknandet med flera år.

Ungefär en tredjedel av alla finländare har ärftliga anlag för att insjukna i typ 2 diabetes. Om en av föräldrarna har typ 2 diabetes är risken för att barnet ska insjukna ungefär 40 procent. Om båda föräldrarna har typ 2 diabetes är risken för att barnet ska insjukna någon gång i livet hela 80 procent.

En sak som särskilt kan leda till typ 2 diabetes är bukfetma, där överflödigt fett ansamlas i bukhålan, levern och bukspottkörteln.

Efter graviditetsdiabetes är risken att senare utveckla typ 2 diabetes inom 10–20 år ca 50 procent.

Hur stor risk man själv löper för att insjukna går att uppskatta med ett risktest som bygger på befolkningsstudierna FINRISKI.

Personer med föräldrar eller syskon som har typ 2 diabetes, eller som själv har haft graviditetsdiabetes, eller som får 12 poäng eller mer på risktestet, bör verkligen minska sin risk för typ 2 diabetes genom att ändra sina levnadsvanor.

När det gäller att förebygga typ 2 diabetes är det centrala viktkontroll, och för överviktiga att gå ned 5–10 procent i vikt, regelbundet motionera och att äta hälsosamt och varierat. Grunden för kosten är generella hälsofrämjande rekommendationer som anpassas utifrån individen.

De centrala kunskaperna om behandling av fetma har samlats i God medicinsk praxis-rekommendationen Fetma. Stöd för det praktiska genomförandet och egenvården finns på Hälsovikthuset.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022