Metabolt syndrom

Med metabolt syndrom menas ett tillstånd där en person har flera ämnesomsättningsstörningar som hotar hälsan.

Metabolt syndrom är ett syndrom kopplat till ämnesomsättningen, där en person har bukfetma, störningar i socker- och fettomsättning samt oftast också högt blodtryck. Metabolt syndrom förkortas ofta MBS. Ungefär var tredje medelålders man och var fjärde medelålders kvinna i Finland har metabolt syndrom.

Det som ligger bakom metabolt syndrom är ärftliga anlag, miljöfaktorer och levnadsvanor som främjar viktuppgång. Övervikt och överflödigt fett ansamlas förutom i fettvävnaden under huden även i bukhålan och vidare i levern. I fettvävnaden samlas inflammatoriska celler och det uppstår en låggradig inflammation. Till följd av det uppstår insulinresistens, alltså nedsatt insulineffekt, i kroppen. Under årens lopp kan bukspottkörtelns förmåga att utsöndra insulin minska. När blodsockret stiger till diabetesnivåer konstateras typ 2 diabetes.

Om en person uppvisar tre av följande fem saker konstaterats metabolt syndrom:

  • ett midjemått som överstiger 100 cm hos män och 90 cm hos kvinnor
  • ett blodfettvärde, alltså triglyceridvärde, på över 1,7 mmol/l eller det goda kolesterolet i blodet, alltså HDL-kolesterolet, ligger under 1,0 mmol/l hos män och under 1,3 mmol/l hos kvinnor
  • blodtrycket ligger i nivå med 130/85 eller mer
  • fasteblodsockret ligger på 5,6 mmol/l eller mer.

Vanliga problem kopplat till metabolt syndrom är förfettning av levern, bukspottkörteln, skelettmusklerna och hjärtmuskeln. Andra vanliga problem är förhöjt giktvärde, alltså förhöjd halt av urat i blodet, förändringar i blodets koagulationsfaktorer samt sömnapné.

Även personer med typ 1 diabetes kan utveckla metabolt syndrom, om de går upp i vikt och fettvävnad ansamlas i bukhålan och levern. Då ökar behovet av att injicera insulin på grund av insulinbrist.

Metabolt syndrom gör att risken för artärsjukdomar blir två eller tre gånger så stor.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022