Sulfonylureapreparat

Sulfonylureapreparat är den äldre generationens diabetesläkemedel. De ökar schematiskt insulinutsöndringen från bukspottkörteln.

Sulfonylureapreparat används som läkemedelspreparat för behandling av typ 2 diabetes i andra eller tredje fasen tillsammans med livsstilsbehandling och metformin eller andra blodsockersänkande läkemedel eller basinsulin. De kan också användas enskilt om metformin eller andra blodsockersänkande läkemedelspreparat inte passar.

Användningen av sulfonylureapreparat har märkbart minskat jämfört med tidigare år i Finland, då nya läkemedelspreparat har kommit in på marknaden. I Finland säljs ett sulfonylureapreparat (5/2022): glimepirid, och med specialtillstånd glibenklamid.

Haitarin otsikkotaso2
Hur fungerar sulfonylureapreparat?

Sulfonylureapreparat fäster vid bukspottkörtelns betacellers receptorer och ökar direkt och schematiskt bukspottkörtelns insulinutsöndring under ett helt dygn.

Glimepirid är långverkande och sänker både blodsockret efter en måltid och fastesockret.

För en del personer avtar effekten av glimepirid med åren. Man har misstänkt att själva läkemedlet skulle kunna påskynda uttömningen av den egna insulinutsöndringen, men det finns inte entydiga bevis för detta.

Förutom personer med typ 2 diabetes är en särskild användargrupp barn som har diabetes som beror på en sällsynt, medfödd receptormutation.

Hur använder man sulfonylureapreparat?

Den initiala dosen glimepirid är oftast 1–2 mg, en tablett på morgonen. Dosen ökas vid behov med 1–2 veckors mellanrum utifrån resultaten från blodsockermätningar och läkarens anvisningar. En vanlig behandlingsdos är 4–6 mg per dygn.

Oftast tas läkemedelsdosen en gång per dag innan man äter ordentligt för första gången. Om man äter en lätt frukost tas läkemedlet inte förrän vid lunch. Individuellt kan man också dela upp dosen och ta den i två omgångar.

Den som använder glimepirid ska lära sig att åtminstone grovt uppskatta mängden kolhydrater. Sjuksköterskan ger undervisning i detta. Läkemedlet är långverkande och kräver en regelbunden måltidsrytm och en jämn kolhydratmängd vid måltiderna.

Glimepirid är ett långverkande preparat som ökar insulinutsöndringen och som kräver att man förbereder sig på att äta och motionera regelbundet.

Begränsningar i användningen av sulfonylureapreparat

Sulfonylureapreparat kan göra att blodsockret sjunker till en för låg nivå om maten dröjer eller i samband med motion. Därför ska måltidstiderna och -mängderna vara relativt regelbundna från dag till dag.

Sulfonylureapreparat passar inte vid lever-, njur- eller hjärtsvikt. På grund av risken för ett för lågt blodsockervärde passar det inte heller för äldre personer. Preparatet passar inte för personer som är allergiska mot sulfa.

Eventuella biverkningar av sulfonylureapreparat

Det finns en individuell risk för biverkningar av alla läkemedel.

För lågt blodsocker är den vanligaste och viktigaste biverkningen vid sulfonylureapreparat. Det kan förebyggas genom regelbunden måltidsrytm och kolhydratmängd samt genom att äta mer innan man motionerar. En följd av det blir lätt att man äter för mycket, att blodsockret svänger kraftigt samt viktuppgång. På grund av detta används inte sulfonylureapreparat så mycket längre.

Förebyggande av lågt blodsocker vid användning av glimepirid:

  • Om måltiden blir försenad, ta ett mellanmål.
  • Om du motionerar på förmiddagen, vänta med att ta läkemedlet fram till lunch.
  • Kolhydratmängden i måltiderna bör i stort sett vara densamma från dag till dag.
  • Innan du motionerar, ta ett mellanmål som innehåller en liten mängd kolhydrater (ungefär 20 g).
  • Tillsammans med läkaren kan du komma överens om att minska dosen innan långvarig motion.

Kraftig alkoholkonsumtion ökar risken för lågt blodsocker.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022