Principer för läkemedelsbehandling av blodsocker vid typ 2 diabetes

När man väljer läkemedel tar man hänsyn till effekterna på blodsockret, men också till hur hjärt- och njurhälsan främjas.

​Grunden för behandlingen av typ 2 diabetes är att bli av med övervikt, hantera blodsockret och att äta och röra sig på ett sätt som främjar artärhälsan. En del av patienterna får en normal blodsockernivå genom effektiv livsstilsbehandling och genom att gå ned ungefär 10 eller 15 procent i vikt.

Läkemedelsbehandling för blodsockret påbörjas hos de flesta i samband med att de diagnostiseras med typ 2 diabetes. Om blodsockret bara är lite förhöjt och sockerhemoglobinvärdet HbA1dc är under 53 mmol/mol, och personen inte visar några tecken på artärsjukdom eller organförändringar på grund av diabetes, kan man ha som mål att korrigera blodsockret genom effektiv livsstilsbehandling och att minska övervikten under en uppföljning på 3–6 månader.

Läkemedelsbehandling, blodsockerhantering samt mat- och motionsvanor som främjar viktkontroll och viktnedgång kompletterar alla varandra. Eftersom sjukdomsbilden för typ 2 diabetes, bakomliggande störningar, sjukdomsprogressionen och hjärt- och njurfunktionen är individuell, planeras läkemedelsbehandlingen också individuellt. Vad gäller läkemedelsbehandling rekommenderas preparat som främjar viktkontroll och som inte orsakar för lågt blodsocker och som har en positiv inverkan på både hjärthälsan och njurfunktionen.

För de flesta är det primära läkemedlet metformin. Läkemedelsbehandlingen intensifieras lätt med glukossänkande preparat eller preparat som ökar eller effektiviserar tarmhormonernas effekt. Vid injektionsbehandling är det primära alternativet för de flesta preparat med tarmhormonet GLP-1. Om man inte når målnivån för blodsockret genom livsstilsbehandlingar och dessa läkemedelsbehandlingar påbörjas behandling med insulin.

Via läkemedelsinformationscentralens tjänst Lääkeinfo.fi kan du söka efter preparat utifrån deras handelsnamn och få mer ingående information om de läkemedelspreparat du har förskrivits och hur du använder dem.

För alla läkemedelspreparat finns en individuell risk för biverkningar. Läkaren bedömer nyttan av läkemedelspreparatet i förhållande till eventuella biverkningar samt hur de passar med andra läkemedel som används. Om du misstänker att du har drabbats av en biverkning av läkemedlet, ta kontakt med ditt vårdställe.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022