Så konstateras typ 1 diabetes

Typiska symtom på högt blodsocker är ökad urinutsöndring, törst, trötthet och viktnedgång.

Misstanken om typ 1 diabetes uppstår oftast på grund av de symtom som orsakas av högt blodsocker. Personen får ökad urinutsöndring, blir törstig och trött och går ned i vikt. Blodsockernivån är ofta kraftigt förhöjd, det vill säga över 10–20 mmol/l. Symtomen utvecklas och förvärras vanligtvis under ett par dagar eller veckor. Hos vuxna kan symtom utvecklas långsammare än hos barn.

Tecken på diabetes typ 1:

  • insjuknande under 40 års ålder
  • initial normalvikt eller bara lindrig övervikt
  • kraftig viktnedgång
  • inget tydligt metabolt syndrom
  • typ 1 diabetes hos (nära) släktingar
  • en annan autoimmun sjukdom.

När typ 1 diabetes konstateras har ungefär 80 procent antikroppar kopplat till en autoimmun inflammation.

Typ 1 diabetes bryter vanligtvis ut när det finns ungefär 20 procent kvar av de funktionella och insulinproducerande betacellerna. Då räcker inte cellernas insulinproduktion till för att hålla blodsockret på en normal nivå.

Vid insulinbrist uppstår även kraftig fettförbräning. Som resultat bildas sura ketoner i kroppen. Ketonvärdet mäts genom blodprov med en snabbmätare eller på laboratorium. Om det ansamlas mycket ketoner f​örsuras kroppen och det finns en risk för syraförgiftning. Man kan undersöka sin insulinutsöndring genom att fastställa C-peptidvärdet via blodprov.

Efter att man har påbörjat insulinbehandling återfår betacellerna ofta delvis sin förmåga att utsöndra insulin. Då är insulinbehovet lågt. Detta kallas för remission, som kan ta från några månader till ett par år.

typ 1 diabetes

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022