Uppföljning av typ 1 diabetes

Uppföljningen av en med diabetes delas in i egen uppföljning, undersökningar och uppföljningsträffar.

Den egna uppföljningen innefattar till exempel att själv mäta sitt blodsocker, att mäta blodtrycket hemma samt att själv följa upp sin mun- och fothälsa. Vid uppföljningsundersökningar och -träffar kartläggs utöver sockerbalansen även hälsan vad gäller hjärta, blodkärl, ögon, njurar, fötter och mun samt hur egenvården går och hur personen klarar av att hantera sin diabetes i vardagen.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022