Information om hur man behandlar typ 1 diabetes

Efter att man har konstaterat typ 1 diabetes påbörjas substitutionsbehandling för insulinbrist med individuell dosering samt handledning för egenvård.

När man diagnostiseras med diabetes är det symtomutvecklingen och ens allmäntillstånd som avgör hur brådskande det är med behandling. Om allmäntillståndet är nedsatt, man är uttorkad eller saltbalansen är rubbad, eller om man har utvecklat syraförgiftning, påbörjas behandling på sjukhus med vätskebehandling och genom att dosera insulin intravenöst. Om allmäntillståndet är bra kan insulinbehandlingen påbörjas polikliniskt och man kan ordna möten med egenvårdshandledning med täta intervall.

En diabetesskötare lär den nyinsjuknade saker som är nödvändiga att kunna i det initiala skedet, så att man klarar av sin diabetes de första veckorna. Under det första året går man stegvis igenom kunskaper och färdigheter som behövs för egenvård vid diabetes.

Insulinbehandling vid typ 1 diabetes

Vid behandling av typ 1 diabetes behövs långverkande basinsulin och snabbverkande måltidsinsulin. Insulin kan också administreras med en insulinpump.

Som substitutionsbehandling vid insulinbrist behövs ett basinsulin, som verkar dygnet runt och reglerar hur sockret frigörs från levern ut i blodet under natten och mellan måltider. Basinsulin tas antingen som ett långverkande insulinpreparat 1-2 gånger om dagen eller som ett kortverkande insulinpreparat med en pump.

I samband med måltider tas ett kortverkande måltidsinsulin utifrån kolhydratinnehållet i maten och hur blodsockervärdet såg ut vid mätningen innan måltiden. För att korrigera tillfälligt förhöjda blodsockervärden används små doser av snabbverkande insulin, så kallat korrigeringsinsulin.

En person som precis har insjuknat har oftast kvar en del fungerande betaceller och en egen insulinutsöndring. Till en början kan det hända att man klarar sig med bara injektioner av måltidsinsulin.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022