Handledning och stöd i egenvård vid typ 1 diabetes

Handledning i egenvård påbörjas så snart det är möjligt utifrån hälsotillståndet efter att en person har diagnostiserats med diabetes.

Ens livssituation, arbete, intressen, levnads-, mat- och motionsvanor kartläggs. För en som precis har insjuknat räcker det till en början att hen kan mäta sitt blodsocker, känner till och kan dosera sina insulinpreparat och vet vad hen ska göra om blodsockret blir för lågt eller alarmerande högt. Man lär sig att identifiera kolhydrater i livsmedel och mat och dosera sitt snabbverkande insulin utifrån vad hen äter.

Steg för steg tillämpas kunskaper och färdigheter i olika situationer i det dagliga livet. Framöver fördjupas kunskapen om behandlingens olika delområden.

När man får diagnosen diabetes är det också bra att man går igenom känslor och rädslor som man kan ha inför insjuknandet. Vid behov får hen gå till en psykolog. Anhöriga får delta i handledningen om man vill.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022