Vad är insulinchock och hur behandlas det?

Vid insulinchock har en med diabetes ingen funktionsförmåga eller är medvetslös. Personen placeras i stabilt sidoläge så att hen kan andas fritt.

När blodsockervärdet blir mycket lågt, det vill säga under 2–3 mmol/l, så försämras personens funktionsförmåga och medvetandenivån sjunker. Orsakerna är samma som generellt sett vid lågt blodsocker.

Blodsockervärdet blir lätt så här lågt om personens insulinkänningar har blivit nedsatta eller försvunnit helt och hållet. Då rekommenderas också kontinuerlig glukossensorering. En enskild stor anledning till insulinchock är kraftig alkoholkonsumtion.

Hur behandlas allvarlig hypoglykemi och insulinchock?

Om personen är vid medvetande men inte kan samarbeta utan till exempel gör motstånd och inte vill ta emot första hjälpen oralt, ring 112. Sedan ger man personen glukagon om det finns tillgängligt och man vet hur det används.

Om personen är medvetslös, kontrollera att andningsvägarna är fria genom att vända personen på sidan, och ring sedan 112. Man ger glukagon om det finns tillgängligt. Om personen krampar, se till att personen inte skadar sig.

Man får inte låta en medvetslös person dricka eller äta någonting i och med risken för kvävning.

Haitarin otsikkotaso2
Glukagon

Glukagon är ett antagonisthormon till insulin som frigör socker från leverns förråd ut i blodet. Personer som behandlas med insulin bör ha en förpackning glukagon hemma, i sommarbostaden och med sig på resa.

Glukagon får man från apoteket via läkares recept, antingen i injektionsform eller som nässpray.

Anhöriga, närstående och vid behov arbetskamrater bör på förhand lära sig hur man ger glukagon. Glukagon injiceras i en muskel i låret eller överarmen. Nässprejen glukagon ges i någon av näsborrarna. Efter att personen har fått glukagon återfår hen medvetandet inom ungefär 15–20 minuter, och då ska man ge personen något kolhydratrikt att äta.

Den stigande blodsockernivån som glukagon orsakar fortsätter i flera timmar efter injektionen. Glukagon kan orsaka illamående.

Glukosinfusion

Utbildad vårdpersonal på jouren behandlar i första hand en insulinchock med venöst glukosdropp. När personen har återfått medvetandet är det bra att hen äter.

Vad händer efter allvarlig hypoglykemi?

Man måste utreda orsakerna och anledningarna till vad som har lett till för lågt blodsocker. Man bör också prata om de tankar och känslor som väcktes när personen drabbades av allvarlig hypoglykemi. Man måste kontrollera insulinbehandlingen och doserna med glukossensor och korrigera den vid behov. Man går också igenom vad hypoglykemin har för effekt på trafiksäkerheten.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022