Symtom på lågt blodsocker

Hur symtomen symtom på lågt blodsocker ser ut och vid vilken blodsockernivå dessa symtom visar sig är individuellt. Symtom på lågt blodsocker kallas ofta för insulinkänningar.

Symtom på hypoglykemi är bland annat hunger, svettning, svaghet och skakningar, suddig syn, frånvaro och blekhet.Blodsockerbalansen och hur snabbt blodsockret sjunker påverkar vilka symtom man uppvisar på hypoglykemi. Om blodsockret under en längre tid har legat på en hög nivå kan ett blodsocker redan på 4–5 mmol/l göra att man får känningar av lågt blodsocker. Symtomen på lågt blodsocker kan ändras med åren. De initiala insulinkänningarna försvagas och symtom från nervsystemet kan vara det första symtomet på lågt blodsocker.

När blodsockret blir för lågt skapar kroppen en motreaktion där den försöker få blodsockervärdet att återgå till det normala. Många körtlar i kroppen aktiveras och producerar hormoner som kommer ut i blodet. Hormonerna kan på olika sätt höja blodsockervärdet genom att frigöra blodsocker, framförallt från sockerförrådet i levern. Insulinets viktigaste antagonisthormoner är glukagon som utsöndras från bukspottkörtelns Langerhanska öar samt adrenalin och kortisol som utsöndras från binjurarna.

Först börjar man uppvisa symtom som orsakas av adrenalin, nämligen insulinkänningar. Symtomen från nervsystemet visar sig vanligtvis först när blodsockernivån sjunker ännu mer. När man sover kan ett symtom på lågt blodsocker vara rastlös sömn, svettningar och mardrömmar. Ett lågt blodsocker på natten kan märkas i form av varierande blodsockervärden på morgonen.

Haitarin otsikkotaso2
Insulinkänningar

Symtom som orsakas av adrenalin kallas för insulinkänningar. De börjar vanligtvis när blodsockernivån hamnar under 3,3–3,5 mol/l. Symtomen korrigeras inom 10–15 minuter om man äter kolhydrater som snabbt tas upp av kroppen. Vanliga symtom är:

 • tremor,
 • darrningar i händerna
 • nervositet
 • hjärtklappning
 • kallsvett
 • blekhet
 • starka hungerkänslor
 • svaghetskänslor.
Symtom från nervsystemet

När nerverna inte får tillräckligt med socker börjar nervsystemet uppvisa symtom på lågt blodsocker. Det kan bero på sockerbrist i hjärnan eller lokala perifera nerver. Symtomen visar sig vanligen när blodsockret har sjunkit till en nivå på 2,5–2,8 mmol/l. Symtom från nervsystemet är:

 • trötthet, utmattning
 • koncentrationssvårigheter, svårt att tänka
 • huvudvärk
 • domningssymtom
 • sömnighet
 • yrsel, svimning
 • ovanligt eller irriterat beteende
 • dimmig syn, dubbelseende
 • kramper
 • medvetslöshet.
Känningar av lågt blodsocker fast blodsockervärdet är normalt?

Om blodsockret hela tiden ligger på en hög nivå så “vänjer" sig kroppen vid en hög sockernivå. När blodsockret sjunker och blir normalt kan man drabbas av känningar av lågt blodsocker, även om värdet ligger över 4 mmol/l.

Då sänker man blodsockernivån långsamt och måttli​gt. Om blodsockret till exempel hela tiden har legat över 10 mmol/l innan en måltid så kan man initialt sikta på en nivå på 8–10 mmol/l innan en måltid och senare på en nivå kring 6–8 mmol/l innan en måltid.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022