Så förebygger man lågt blodsocker

Genom att känna igen situationer som kan leda till lågt blodsocker kan man också förbereda sig på det.

Vid insulinbehandling kan blodsockret sjunka för lågt eftersom olika insulinpreparat beter sig på specifika, schematiska sätt oavsett blodsockernivå.

Det är viktigt att känna till hur de insulinpreparat man använder fungerar: Hur snabbt börjar effekten, när är den som starkast och hur länge håller den i sig? Att höja engångsdosen av insulin förlänger också preparatets verkningstid. Om injektionsstället har blivit svullet eller förhårdnat försämras insulinupptaget och preparatet verkar långsammare.

Så kan man förebygga för lågt blodsocker

  • Om blodsockervärdet upprepade gånger blir för lågt under natten och innan måltider bör man sannolikt minska dosen av långverkande basinsulin.
  • Om blodsockervärdet upprepade gånger blir för lågt två–tre timmar efter en viss måltid och efter att man har injicerat snabbverkande insulin får man troligtvis får mycket måltidsinsulin i förhållande till kolhydraterna i maten.
  • Om det snabbverkande insulinet administreras först efter man har ätit blir blodsockervärdet först för högt, och kan sedan sjunka och bli för lågt 3–4 timmar efter måltiden. Snabbverkande insulin bör normalt administreras 10–20 minuter innan man äter om det är möjligt.
  • Om man ska motionera inom två–tre timmar från det att man injicerade snabbverkande insulin, medan effekten av det är kraftig, minskar man dosen innan måltiden med 30–50 procent. En dag när man har rört sig mycket ska man minska dosen insulin för natten med 10–20 procent.
  • Om blodsockervärdet ligger under 6 mmol/l när man ska gå och lägga sig bör man äta ett litet extra kvällsmål som innehåller 10–20 g långsamma kolhydrater.
  • När man dricker mycket alkohol ska man se till att äta tillräckligt med kolhydrater och eventuellt minska dosen insulin inför nästa natt.
 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022