Lågt blodsocker vid diabetes

Med lågt blodsocker menas en glukoshalt i blodet, alltså ett blodsockervärde, på under 4 millimol per liter.

Personer med typ 1 diabetes kan uppvisa nästan dagligen låga blodsockervärden som de behandlar själva. Personer med typ 2 diabetes som behandlas med insulin gör det oftast mer sällan. Vanliga diabetestabletter orsakar inte för lågt blodsocker vid normal användning.

Lågt blodsocker med diabetes beror oftast på en för hög insulineffekt i relation till vad man äter eller hur man motionerar. Lågt blodsocker kallas för hypoglykemi och i vardagligt språk för “hypo". Glykemi betyder “glukos i blodet" och förledet hypo betyder lite, eller lågt.

Hypoglykemi delas in i:

Mild hypoglykemi (nivå 1):

Ett blodsockervärde mellan 3,0 och 3,9 mmol/l. Behandlas på egen hand med snabba kolhydrater eller genom att minska dosen snabbverkande insulin.

Betydande hypoglykemi (nivå 2):

Ett blodsockervärde som vid egen mätning eller under en glukossensoravläsning på minst 15 minuter eller uppmätt på laboratorium ligger på < 3,0 mmol/l. Man kan observera symtom på hypoglykemi, men de innebär inte någon allvarlig nedsättning av funktionsförmågan och personen kan själv korrigera sitt blodsocker.

Allvarlig hypoglykemi (nivå 3):

Ingen specifik blodsockergräns. Personens funktions- och tankeförmåga är nedsatt och hen behöver hjälp av en annan person för att korrigera hypoglykemin.

Titta på Diabetesförbundet's video om diabetes hypoglykemi på YouTube.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022