Anledningar till lågt blodsocker vid diabetes

Man måste utreda orsaken till upprepade låga blodsockervärden för att i fortsättningen kunna undvika liknande situationer.

​Det finns ett otal anledningar till att man då och då får låga blodsockervärden vid insulinbehandling. Om man upprepade gånger drabbas av låga blodsockervärden måste orsaken till det utredas för att man i fortsättningen ska kunna undvika liknande situationer. Det bästa sättet att ta reda på det är genom glukossensorering.

Blodsockernivån hamnar under det normala när en med diabetes har för mycket insulin i kroppen sett till behovet. För lågt blodsocker kan vara kopplat till följande situationer:

Haitarin otsikkotaso2
För stor insulindos
  • Man har överskattat mängden kolhydrater i en måltid. Då blir dosen av måltidsinsulin för hög och blodsockernivån blir för låg efter måltiden.
  • Om man av någon anledning har fått för stor mängd basinsulin leder det lätt till att blodsockernivån sjunker under natten, innan måltider på dagen eller i samband med motion.
  • Man kan också ha råkat ta en för stor insulindos eller fel insulin, till exempel att man har tagit långverkande istället för kortverkande insulin eller tvärtom.
Administrering av måltidsinsulin efter maten

Om man inte tar snabbverkande insulin förrän efter att man har ätit kan blodsockret först ligga för högt i 1–2 timmar efter att man har ätit. När den blodsockerhöjande effekten minskar kan insulineffekten fortsätta ytterligare och göra att blodsockret sjunker under 2–4 timmar efter att man har ätit.

Hur bra insulinet tas upp varierar mellan injektionsställen

Insulin tas upp olika snabbt i blodet från olika injektionsställen. Det tas upp snabbast kring buken och långsammast kring skinkan. Måltidsinsulin bör injiceras i stor utsträckning i bukområdet. Basinsulin bör injiceras i låret eller skinkan. Om man har lite fettvävnad kring låren så kan basinsulinet regelbundet injiceras i sidan av buken.

Hur väl insulinets tas upp påverkas av i vilket skick injiceringsstället är. Upprepade injektioner på samma ställe kan orsaka vävnadsförändringar som hämmar upptaget av insulin. När man byter injektionsställe kan insulineffekten bli kraftigare än tidigare.

När kroppen blir varm, till exempel i bastun eller när man badar varmt, tas insulinet upp snabbare. På samma sätt ökar blodcirkulationen i samband med motion.

Läkemedelsbehandling vid typ 2 diabetes

Nya tablettläkemedel eller tarmhormoninjektioner för typ 2 diabetes orsakar i sig inte en allvarlig sänkning av blodsockernivån utan insulinbehandling. När det gäller äldre tablettläkemedel så har sulfonylurea och måltidstabletter en schematisk verkan, vilket kan göra att blodsockret blir för lågt, om dosen inte står i relation till vad man äter och hur man rör sig, eller om effekten från dem av någon anledning har tilltagit.

Motion

Uthållighetsträning förbrukar energi, ökar effekten av insulin och sänker blodsockernivåerna. Därför bör man förbereda sig innan träning genom att ta extra kolhydrater och/eller genom att minska det verkande måltidsinsulinet vid träning och vid behov också dosen av basinsulin.

Efter långvarig motion är risken för lågt blodsocker förhöjd även natten därpå.

För lite kolhydrater

En del personer, särskilt äldre, doserar sitt måltidsinsulin i standarddoser. Om man äter mat med lite kolhydrater så sjunker blodsockernivån. Om man äter mindre kolhydrater än vanligt måste man sänka dosen måltidsinsulin, så att det injicerade insulinet inte påverkar för mycket.

Under insulinbehandling vid typ 2 diabetes kan man använda tämligen stora doser av basinsulin eller kombinationsinsulin. Då planerar man dosen av dessa utifrån normala måltidsstorlekar och kolhydratmängder. Om man äter senare eller om man äter mindre kolhydrater än vanligt så blir blodsockervärdet lätt för lågt.

Alkoholkonsumtion

När blodsockernivåerna sjunker frigörs socker från leverns sockerförråd ut i blodet. Alkohol hindrar socker från att frigöras från levern och risken för lågt blodsocker ökar.

Den största risken för att blodsockervärdet sjunker löper man under småtimmarna och på morgonen efter att man har druckit mycket alkohol.

Det är också svårare att upptäcka symtom på lågt blodsocker när man är påverkad och inte kan ta hand om sig själv på ett säkert sätt.

Kraftig alkoholkonsumtion kan orsaka allvarlig hypoglykemi och insulinchock.

Andra sjukdomar

Det kan också vara en annan sjukdom som påverkar insulinbehovet som ligger bakom upprepad hypoglykemi. Sådana sjukdomar är till exempel sköldkörtelinsufficiens, binjureinsufficiens och njursvikt.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022