Är det skadligt med upprepade låga blodsockervärden?

Även ett litet blodsockerfall kan orsaka en mängd olika problem. Ångest av att blodsocker sänker kan också leda till för högt blodsocker.

En persons funktionsförmåga är vanligtvis fortfarande tämligen normal när blodsockret ligger kring 3,0–3,9 mmol/l. Det är inte nödvändigtvis farligt, även om det kan ge känningar av lågt blodsocker. Även lindrigt sänkta blodsockervärden, men särskilt värden under 3 mmol/l, kan orsaka problem på flera olika sätt:

  • Det blir svårare att göra saker som kräver noggrannhet eller koncentration.
  • Det kan uppstå farliga situationer i trafiken. Känningarna av lågt blodsocker försämras. Då kan symtomen visa sig först vid lägre blodsockernivåer eller inte alls.
  • Även lindrigt lågt blodsocker kan tömma leverns sockerförråd och öka risken för nya låga värden under följande natt eller vid motion.
  • Lågt blodsocker orsakar en reaktiv höjning av blodsockret när sockerförråden i levern frigörs.
  • Det kan leda till en “berg och dalbana-effekt" i blodsockret.
  • Om man äter upprepade gånger på grund av lågt blodsocker går man upp i vikt.

Det är vanligt och förståeligt att man är orolig för att blodsockret ska sjunka och bli för lågt, särskilt om man själv eller en anhörig har insulinbehandlad diabetes. Oron och rädslan kan leda till en för hög blodsockernivå. Det är viktigt att lära sig förutse vilka situationer som kan göra att blodsockret blir för lågt, och att identifiera symtom på lågt blodsocker och lära sig att agera i sådana situationer.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022