Vad beror syraförgiftning på?

Syraförgiftning är en följd av insulinbrist. Anledningen är att man inte får i sig insulin eller ett kraftigt ökat insulinbehov.

Den vanligaste anledningen till syraförgiftning är att man har utvecklat typ 1 diabetes och diagnosen har försenats.

Andra orsaker till syraförgiftning är:

 • ny, tidigare odiagnostiserat insulinberoende diabetes
 • plötsligt ökat insulinbehov på grund av en inflammatorisk sjukdom
 • ökat insulinbehov på grund av kortisonbehandling i höga doser
 • att man glömmer bort att ta sitt basinsulin
 • alkohol- och droganvändning, vilket kan leda till att man glömmer bort att ta sina insulininjektioner
 • att ett insulinpreparat har blivit effektlöst, till exempel om insulinet har blivit för varmt eller fryst.

Om man upprepade gånger glömmer bort att ta sitt basinsulin får kroppen för lite insulin och sockerbalansen är hög. Då kan en sjukdom som plötsligt ökar insulinbehovet snabbt leda till förvärrad insulinbrist och syraförgiftning.

I insulinpumpar använder man snabbverkande insulin, och då är insulinförrådet under huden litet. Om insulinintaget av någon anledning avbryts kan syraförgiftning utvecklas på några timmar. Möjliga anledningar är:

 • kanylstället drar inte
 • kanylen är vikt under huden
 • katetern har blockerats
 • katetern har lossnat
 • pumpen fungerar inte som den ska.
 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022