Glukossänkare och syraförgiftning

Glukossänkare gör att mer socker lämnar blodet genom urinen via njurarna. Det ökar risken för syraförgiftning något.

Glukossänkare, det vill säga SGLT2-hämmare (sodium glucose transfer), är ett läkemedelspreparat som ofta används vid typ 2 diabetes och tas oralt. En del använder också läkemedlet som tilläggsbehandling till insulin.

SGLT2-hämmare hämmar återupptaget av socker från njurarna till blodet. Det gör att utsöndringen av socker i urinen ökar och att blodsockernivåerna sjunker. Glukossänkare kan göra att det bildas mer ketoner och göra att man löper större risk för syraförgiftning, särskilt med insulinbehandling. Syraförgiftning kan utvecklas utan att blodsockernivån stiger i betydande grad, eftersom läkemedlet gör att överflödigt socker kommer ut i urinen.

Risken för syraförgiftning för personer som behandlas med glukossänkare ökar om man drabbas av någon inflammatorisk sjukdom eller får ett plötsligt ökat insulinbehov av någon annan anledning, om insulinintaget vid behandling med insulinpump avbryts, om man glömmer bort att ta sina insulininjektioner eller om en liten mängd kolhydrater leder till att det bildas ketoner. Långvarig motion, till exempel att springa ett maraton, eller kraftigare alkoholkonsumtion, kan vara anledning till att ta ett uppehåll i medicineringen.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022