Så utreds högt blodsocker

Man behöver inte bli så orolig över ett högt blodsocker då och då. Men om blodsockret hela tiden är högt eller upprepade gånger blir för högt en specifik tid på dygnet bör man utreda orsaken till det.

Oftast handlar det om att en måltid innehåller en större kolhydratmängd än vanligt, eller om att man inte har uppskattat mängden kolhydrater korrekt vid insulinbehandling och tagit en för liten dos måltidsinsulin.

Men om blodsockervärdet upprepade gånger är för högt, eller om det regelbundet är för högt en viss tid på dygnet, bör man utreda orsaken till det genom intensifierad blodsockermätning eller glukossensorering. Vid intensifierad uppföljning registreras utöver blodsockernivåerna även läkemedels- eller insulindoser, kolhydrater, motion och saker som avviker från den vanliga dygnsrytmen.

Om man har upprepat högt blodsocker eller om blodsockernivåerna svänger vid insulinbehandling kan man fundera på följande saker:

 • Vad har jag själv för uppfattning om anledningarna till det höga blodsockret?
 • Passar insulindoserna och injektionstiderna?
 • Hur ofta händer det att jag glömmer bort att injicera insulin?
 • Finns det svullnader eller förhårdnader kring injektionsställena?
 • Kan det handla om en reaktiv höjning efter lågt blodsocker?
 • Gjorde jag en noggrann bedömning av mängden kolhydrater i maten eller gick jag på känsla?
 • Är relationen mellan insulin och kolhydrater lagom för de olika måltiderna?
 • Injicerar jag det snabbverkande insulinet innan eller efter maten? Hinner blodsockervärdet stiga innan kroppen har tagit upp tillräckligt med insulin?
 • Tar jag lagom korrigerande doser med snabbverkande insulin?
 • Korrigerar jag blodsockernivån mellan måltider?
 • Hur sover jag?
 • Är jag stressad?
 • Är insulinpreparatet okej?
 • Är mätremsorna eller sensorn för blodsocker okej?
 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022