Orsaker till högt blodsocker vid typ 2 diabetes

Otillräckligt behandlad typ 2 diabetes och situationer där insulinbehovet ökar eller effekten av insulinet minskar gör att blodsockernivåerna höjs.

Typ 2 diabetes är en komplex ämnesomsättningssjukdom. För en del personer färgas sjukdomsbilden av övervikt eller fetma och nedsatt insulineffekt i vävnad och i och med det ökat insulinbehov. För en del personer färgas sjukdomsbilden av nedsatt insulinutsöndring.

Vid typ 2 diabetes stiger blodsockernivåerna av samma anledningar som vid diabetes generellt. Det kan till exempel individuellt vara

  • måltider som innehåller mycket kolhydrater
  • energiöverskott och viktuppgång
  • förfettad lever och ökat insulinbehov
  • minskad motion eller utdraget sängliggande
  • olika stress- och smärttillstånd samt sömnstörningar kopplat till det
  • andra akuta sjukdomar eller skador
  • astmaskov
  • inflammationer
  • kortisontabletter eller -injektioner.

Vid dessa tillfällen ska man intensifiera livsstilsbehandlingen och/eller läkemedelsbehandlingen för blodsockret.

Den egna insulinutsöndringen kan avta

För de flesta med typ 2 diabetes avtar den egna insulinutsöndringen med åren. Då behövs insulin, vanligtvis i kombination med blodsockertabletter.

Tidigare var det vanligt att man ungefär tio år efter insjuknandet behövde insulinbehandling för att hantera blodsockernivåerna. Genom effektiv livsstilsbehandling och nya läkemedelsbehandlingar som har kommit ut på marknaden under de senaste åren kan situationen se annorlunda ut. Genom att hålla blodsockernivån och vikten så nära det normala som möjligt fungerar också bukspottkörtelns egen insulinutsöndring som bäst.

Det kan handla om insulinbrist som initialt utvecklas långsamt

En del personer med LADA-diabetes har först fått diagnosen typ 2 diabetes. Ett par år efter insjuknandet konstaterar man dock att blodsockret inte längre håller sig inom målnivån med tabletter på grund av insulinbrist. Då är det dags att påbörja insulinbehandling.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022