Mätning av ketonvärdet och åtgärder utifrån resultaten

Ketoner kan mätas med en snabbmätare från blod eller från urinen genom en remsa.

Att mäta ketoner med en testremsa i urin ger ett riktgivande resultat och är mindre specifikt än ett blodprov. En del blodsockermätare ger också möjlighet att själv mäta hur mycket man har av den viktigaste ketonen i blodet, nämligen betahydroxysmörsyra, genom att använda en särskild remsa för det. Den normala referensramen för blodprovstest av ketonvärde är under 0,6 mmol/l.

Om man har diabetes med insulinbrist och är sjuk, ska man mäta mängden ketoner i blodet för att förebygga syraförgiftning om blodsockret ligger över 14 mmol/l. Om allmäntillståndet är nedsatt eller om man är gravid finns det anledning att kontrollera ketonvärdet redan vid lägre blodsocker, alltså om blodsockret ligger över 12 mmol/l.

Om du har ett högre ketonvärde i blodet än 3 mmol/l, ta direkt kontakt med ditt vårdställe eller akutmottagningen.

Så mäter man ketonvärdet med snabbmätare från fingret (mmol/l) eller med testremsa från urinen

Mätresultat mmol/lTestremsa från urinÅtgärder
< 0,6 Ingen ändring eller mindre ändring (+)

Normalt resultat, inga särskilda åtgärder.

Om ditt blodsocker är förhöjt, ta snabbverkande insulin enligt anvisningarna för sjukdagar eller enligt anvisningar från ditt vårdställe.

0,6–1,5++

Lite förhöjt.

Om ditt blodsocker är över 10 mmol/l, ta snabbverkande insulin enligt anvisningarna för sjukdagar eller enligt anvisningar från ditt vårdställe. Drick 300–500 ml vatten i timmen.

Kontrollera blodsockret och ketonvärdet i blodet efter 2 timmar.

1,5–3,0+++

Ökad risk för syraförgiftning.

Drick mer och ta mer snabbverkande insulin (t.ex. 30–50 % mer) än du skulle ha tagit för att korrigera bara ett högt blodsockervärde.

Om du mår dåligt eller om dina blodsockernivåer inte sjunker, kontakta ditt vårdställe.

> 3,0+++

Hög risk för syraförgiftning.

Kontakta ditt vårdställe eller akutmottagningen omedelbart. 

Syraförgiftning kan utvecklas och bli svår mycket snabbt.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022