Vilka saker följs upp vid diabetes?

Behandlingsmötet kommer att diskutera livsstil, egenkontroll och läkemedel samt följa eventuella ytterligare sjukdomar vid diabetes eller deras riskfaktorer.

Man diskuterar hur egenuppföljningen går, om läkemedelsbehandlingen passar och hur mat- och motionsvanorna ser ut 1–4 gånger per år och efter behov. Dessutom följer man upp eventuella diabetesrelaterade sjukdomar eller riskfaktorer för sådana samt stöttar funktions- och arbetsförmågan.

Haitarin otsikkotaso2

Egenuppföljning och läkemedelsbehandlingar

Vikt

Vikt och viktutveckling

Viktindex (BMI, Body Mass Index)

Midjemått individuellt

Sockerbalans

Resultat på egna mätningar av blodsockret och användning av det

Intensivuppföljning innan träffar

Glukossensorering

Sockerhemoglobin HbA1c

Blodtryck

Blodtrycksmätning på mottagning

Fastställa blodtrycksnivåer genom mätningar hemma

  • dubbla mätningar av blodtrycket på morgonen klockan 06–09 och på kvällen klockan 18–21 under minst fyra dagar

Hos personer med blodtrycksmedicinering fastställande av S-Kalium och S-Natrium

LäkemedelsbehandlingFinns det några problem med läkemedeln?
Insulinbehandling

Finns det några problem med injicering eller med insulinbehandling?

Injektionsställenas omfattning?

Hur ser injektionsställena ut? Finns det förhårdnader eller svullnader?

Hur ofta drabbas du av hypoglykemi?

Har du drabbats av hypoglykemi där du har behövt hjälp från andra?

Mat, levnadsvanor och coping
Kost

Måltidsrytm, vanliga mattider och ätande

Kombination av mat med läkemedels-/insulinbehandling

Vid behov matdagbok

Motion

Motionsformer, antal/vecka

Kombination av motion med läkemedels-/insulinbehandling

Vid behov motionsdagbok och motion på recept

Alkohol

Standardglas per vecka

Rökning

Uppmuntran till att sluta röka

Vid behov stöd för att sluta

Sinnesstämning och copingUppvisar du symtom på depression eller ångest, vårdtrötthet eller andra psykiska problem?
Undersökningar kopplade till diabetesrelaterade sjukdomar, riskfaktorer för det samt andra sjukdomar
FettomsättningBlodfettvärden (kolesterol, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol, triglycerider)
Hjärta och kärl

Fysisk prestationsförmåga

Puls, lyssna på hjärtat och vid behov de stora blodkärlen

Elektrokardiogram (EKG)

EKG med ansträngning , om man misstänker kransartärsjukdom

Röntgenundersökning av hjärta och lungor samt ultraljudsundersökning av hjärtat om man misstänker hjärtsvikt

Fötter

Ställning, hud, naglar, nerver, blodcirkulation

Bedömning av riskklass för fötter

Ögon

Syn

Ögonbottenfotografering eller undersökning av ögonläkare

Njurar och urin

Protein i urinen (albuminuri)

Glomerulär filtrationshastighet (eGFR)

Mittstråleprov av urin (PLV) om det finns symtom på infektion

Munhälsa

Handledning i egenvård av tänder och mun

Kontroll av tandläkare eller tandhygienist

Sexuell hälsaFinns det problem som du skulle vilja ha rådgivning eller vård för?
Övriga sjukdomar/problem

Individuellt med blodprov:

  • screening av celiaki
  • sköldkörtelfunktion
  • leverfunktionstester
  • vitamin B12 vid långvarig användning av metformin eller vid uppvisade av anemi eller nervsymtom
Arbets- och funktionsförmåga
Körhälsa

Om du har körkort, uppfyller du kraven för körhälsa för fordonsklassen?

Körkort grupp 1, minst 5 års mellanrum

Körkort grupp 2, minst 3 års mellanrum

Vid behov utlåtande för körkort

Läkemedelsersättning och socialskydd

FPA-ersättning för aktuella läkemedel, har du rätt till specialersättning?

Har du rätt till handikappstöd?

Behövs en utredning av socialarbetare?

Arbetsliv

Hur påverkar diabetes arbetsförmågan?

Hur fungerar det att behandla diabetes på jobbet?

Minnesfunktioner Minnestest, om man misstänker minnessjukdom
Rehabilitering

Finns det behov av intensifierad handledning och stöd genom anpassningsträning?

Finns det behov av rehabilitering?

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022