Hur många har diabetes?

Ungefär en halv miljon människor i Finland har diabetes.

Varje år diagnostiseras ungefär 22 000 personer med diabetes i Finland. Av dessa insjuknar nästan 2 000 i typ 1 diabetes – hälften av dessa är under 20 år och hälften över 20 år.

Sammanlagt finns det ungefär 500 000 med diabetes i Finland. Ungefär 400 000 har typ 2 diabetes och ungefär 53 000 har typ 1 diabetes. Det är färre som har någon av de andra diabetestyperna. Graviditetsdiabetes diagnostiseras hos ungefär 20 procent av alla förlossningspatienter, alltså hos var femte person.

Du kan läsa mer om till exempel förekomsten av diabetes i Finland till i THL:s kvalitetsregister för diabetes. Uppgifterna i registret uppdateras var sjätte månad.

Man räknar med att det finns ungefär 463 miljoner med diabetes totalt i världen. Man bedömer att antalet kommer att stiga till 700 miljoner personer till år 2045.

Är du intresserad av internationell information om diabetes? Läs mer på internationella diabetesfederationens webbplats.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022