Så diagnostiseras diabetes

Diabetes diagnostiseras genom att man lämnar ett blodprov på laboratorium.

Det är gan​ska vanligt att man själv har uppmätt ett högt blodsockervärde med en snabbmätare, särskilt om det finns personer i ens omgivning som har diabetes. Det räcker dock inte för att ställa en diagnos, utan då krävs även mätningar på ett laboratorium.

Diabetes diagnostiseras om

  • man på laboratorium upprepade gånger vid ett fasteprov uppmäter en glukoshalt i plasma (laboratorieförkortning P-gluk), alltså ett blodsockervärde, på 7 mmol/l (millimol per liter) eller mer

eller

  • ett venöst blodprov mätt på laboratorium 2 timmar efter en glukosbelastning visar ett värde på över 11 mmol/l

eller

  • glukohemoglobinvärdet i blodet, alltså HbA1c-värdet, ligger på 48 mmol/mol (millimol per mol) eller mer.

Om man har tydliga diabetessymtom räcker det i princip med ett högt blodsockervärde på över 11 mmol/l som har uppmätts när som helst på dagen för att ställa diagnosen diabetes.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022