Mål med diabetesbehandling

Det är viktigt med en bra diabetesbehandling – inte bara för att må bra i vardagen, utan också med tanke på sin framtida hälsa.

Internationella behandlingsrekommendationer och nationella God medicinsk praxis-rekommendationer beskriver generella rekommendationer och metoder för att behandla diabetes. Den som har diabetes kommer tillsammans med sin läkare överens om individuella mål och metoder för sin behandling. Dessa registreras i personens egen vårdplan.

När det gäller behandling av blodsockret, är målet att ha så normala blodsockervärden som möjligt, att må bra i vardagen, symtomfrihet och att orka med behandlingen. Högt blodtryck och störningar i fettomsättningen är vanliga, särskilt vid typ 2 diabetes, och det är också viktigt att de behandlas väl. För överviktiga personer är målet en individuell och realistisk viktnedgång. Oftast innebär det att gå ned 5–15 procent i vikt. På lång sikt är målet att förhindra diabetesrelaterade sjukdomar på grund av otillräckligt behandlad diabetes.

Haitarin otsikkotaso2
Mål för blodsockernivån

Vid behandling av blodsocker är målet i huvudsak en blodsockernivå på 4–7 mmol/l (millimol per liter) på morgonen efter fasta och på dagen innan måltider. Vid egna blodsockermätningar är målet att avläsningarna efter en måltid, oavsett vid vilken tidpunkt mätningen görs, i huvudsak ska ligga under 10 mmol/l. I praktiken kommer varje mätvärde inte att ligga under det även vid god behandling. Man bör inte oroa sig för mycket för ett blodsockervärde som tillfälligt ligger högt, om sockerhemoglobinet HbA1c ligger inom målnivån.

För äldre personer över 75 år kan en individuell nivå på 5–8 mmol/l innan en måltid och en nivå under 10–12 mmol/l efter en måltid vara ett tillräckligt mål. Varje mätvärde kommer i praktiken inte att ligga inom dessa ramar.

De långvariga blodsockernivåerna följs upp genom ett prov för sockerhemoglobin, HbA1c. Det generella målet är ett värde under 53 mmol/mol (millimol per mol). En del kan ha en lägre nivå som mål, under 48 mmol/mol, och för en del personer, särskilt äldre, kan 58 mmol/mol vara en tillräcklig nivå.

För egen uppföljning vid insulinberoende diabetes används en glukossensor som placeras under huden. Den mäter sockerhalten i vävnadsvätskan. Det generella målet är att sockervärdet ska ligga mellan 3,9 och 10 mmol/l under 70 % av sensoreringen

Mål för blodtrycksnivån

Det generella målet för blodtrycket hos diabetes är under 140/80 mmHg. Individuellt kan man sikta på en något lägre eller högre nivå också.

De flesta äldre personer har samma blodtrycksmål som yngre. Hos betydligt äldre personer, eller personer som drabbas av yrsel vid blodtryckssvängningar, kan man nöja sig med en högre nivå, under 150/90 mmHg.

Vid mätning av blodtrycket hemma räknar man ut ett genomsnittsvärde av blodtrycksmätningar morgon och kväll under minst fyra dagar och siktar på en nivå under 135/80 mmHg.

Fettomsättning

Det generella målet för det onda kolesterolet, alltså LDL-kolesterol, är 2,5 mmol/l eller lägre, men individuellt kan man även sträva efter ett lägre värde under 1,4–1,8 mmol/l.

Det generella målet för det goda kolesterolet, alltså HDL-kolesterol, är hos män över 1,1 mmol/l och hos kvinnor över 1,3 mmol/l.

Det generella målet för fetthalten i blodet, alltså triglycerider, är ett värde under 1,7 mmol/l.

I THL:s kvalitetsregister för diabetes kan du läsa mer om uppföljningen och behandlingen av diabetes i Finland. Registret uppdateras var sjätte månad.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022