Undersökningar av antikroppar vid diabetes

Vid diabetes som orsakas av en autoimmun inflammation kan man uppmäta olika antikroppar mot bukspottkörtelns vävnad i blodet.

Genom ett blodprov kan man ta reda på om det är en pågående autoimmun inflammation som ligger bakom diabetesen.

Ungefär 90 % av alla som insjuknar i typ 1 diabetes som barn eller unga har antikroppar mot insulin, strukturer i öcellerna (ICA), glutamatdekarboxylas (GAD) och/eller tyrosinfosforylas (IA2).

Av vuxna som insjuknat i typ 1 diabetes kan man konstatera GAD-antikroppar hos ungefär 80 procent. Unga vuxna kan också ha IA2-antikroppar utan GAD-antikroppar.

När det gäller personer som insjuknat i diabetes som vuxna rekommenderas att man fastställer GAD-antikroppar:

  • för alla under 40 år
  • för personer över 40 år om
    • personen inte har metabolt syndrom, det vill säga ingen betydande bukfetma, och har normalt blodtryck och normala blodfettnivåer
    • någon släkting har typ 1 diabetes.
    • personen uppvisar märkbar viktnedgång kopplat till diabetes
 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022