Glukosbelastning

Glukosbelastning används för att diagnostisera fördiabetes, typ 2 diabetes och graviditetsdiabetes.

Glukosbelastning, eller glukosprov, används för att utreda ämnesomsättningen av socker. Provet visar kroppens förmåga att balansera blodsockernivån när man får i sig socker.

Haitarin otsikkotaso2

Glukosbelastning används i flera olika syften

 • För att konstatera nedsatt sockerreglering eller diabetes, särskilt hos personer som ingår i riskgrupper.
 • För att konstatera typ 2-diabetes, när fasteblodsockervärdet ligger mellan 5,6 och 6,9 mmol/l.
 • För screening och efteruppföljning av graviditetsdiabetes.
 • I vetenskaplig forskning.

Så förbereder man sig inför glukosbelastning

Genom att följa anvisningarna om hur du förbereder dig inför provet säkerställer vi att det lyckas och att resultaten kan tolkas korrekt.

 • Dagen innan provet äter du och dricker som vanligt tills fastan börjar.
 • Kosten ska innehålla tillräckligt med kolhydrater under åtminstone tre dygn.
 • Avstå alkohol ett dygn innan provet.
 • Fastan inleds 10–12 timmar innan glukosprovet och fortsätter tills provet är klart.
 • Under fastan får du dricka vatten, men inget annat. Du får inte heller äta eller dricka godis, pastiller, tuggummi, kaffe, te eller alkoholhaltiga drycker under provet.
 • Du får inte röka eller använda andra nikotinprodukter under provet.
 • Du ska undvika fysisk ansträngning som leder till att du svettas ett dygn innan provet.
 • Du kan ta nödvändiga läkemedel dagen innan provet och på provdagens morgon.
 • Provet görs inte under pågående kortisonbehandling. Om du använder dig av kortisonpreparat som ska inhaleras får du inte ta dem förrän efter provet.

Så går glukosbelastningen till

 • Glukosbelastningen påbörjas klockan 7–9 på morgonen.
 • I början av provet tar man ett blodprov för att undersöka det blodsockervärdet vid fasta.
 • Direkt efter det får du dricka 300 ml sockerlösning som innehåller 75 gram socker.
 • Om man utreder graviditetsdiabetes tas nya blodsockerprov både en och två timmar efter det första provet.
 • Vid vanlig glukosbelastning tas ett andra blodprov två timmar efter det första.
Så tolkas blodsockervärdena vid vanlig glukosbelastning
Blodsockervärde (venös plasma) mmol/l
FastevärdeVärde efter 2 timmar
Normalt< 6,1< 7,8
Förhöjt fasteblodsocker6,1–6,9< 7,8
Nedsatt sockertolerans< 77,8–11,0
Diabetes≥ 7 ≥11,1

Se hur du tolkar resultatet på glukosbelastningen vid screening av graviditetsdiabetes här:

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022