Blodsocker

Med blodsocker menas halten av glukos i blodvätska, alltså plasma, som uppmätts vid ett venprov eller kapillärprov från fingertoppen.

På laboratorium mäter man blodsockervärdet genom ett venprov, och svaret anges i form av halten glukos i blodvätska, alltså plasma (P-gluk). När man själv följer upp blodsockernivån gör man det oftast med ett kapillärblodprov som man tar från fingertoppen. Gränsvärdena för blodsocker skiljer sig en aning mellan laboratorieprov och egna mätningar från fingertoppen.

Haitarin otsikkotaso2

Normalt blodsocker

Hos friska personer ligger blodsockret på morgonen efter fasta (utan att ha ätit på minst 10 timmar) på 4,0–6,0 mmol/l (millimol per liter).

Efter en måltid stiger blodsockret oftast högst 2–3 mmol/l sett till värdet innan måltiden. Hos en frisk person ligger värdet efter måltiden under 8,9 mmol/l när man mäter det själv från fingret.

Vid glukosbelastning, då man dricker 75 gram socker, ligger blodsockret under 7,8 mmol/l två timmar efter sockerdosen mätt via venprov på laboratorium.

Nedsatt blodsockerreglering

Om blodsockervärdet är över det normala, men ändå inte överstiger gränsen för diabetes, handlar det om en nedsatt sockerreglering. Det kan kallas för fördiabetes. Det innebär

1. ett förhöjt fasteblodsocker där värdet efter fasta ligger mellan 6,1 och 6,9 mmol/l och

2. nedsatt sockertolerans, där blodsockervärdet vid glukosbelastning 2 timmar efter att man har druckit en sockerlösning på 75 g ligger på 7,8–11,0 mmol/l vid venprov. Värdena för nedsatt sockertolerans mätt med kapillärblodprov från fingertoppen ligger mellan 8,9 och 12,1 mmol/l

Diabetesvärde för blodsocker

Det handlar om diabetes om

  1. blodsockret på morgonen efter fasta mätt på laboratorium (fP-gluk, det vill säga glukos i plasma vid fasta) är ≥ 7,0 mmol/l under minst två separata dagar eller

  2. blodsockret vid venblodprov ligger över 11,0 mmol/l två timmar efter att man har druckit en sockerlösning på 75 mg vid glukosbelastning. Vid kapillärprov från fingertoppen är diagnosgränsen för diabetes 12,2 mmol/l.

För en person som uppvisar klassiska symtom på högt blodsocker, det vill säga ökad urinutsöndring, törst, ofrivillig viktnedgång och trötthet räcker det i princip med ett blodsockervärde från en ven på 11,1 mmol/l eller mer som har uppmätts en gång, oavsett vid vilken tidpunkt mätningen är gjord. Även vid sådana tillfällen säkerställs diabetesdiagnosen genom en ny mätning.

I Finland och i Europa i allmänhet är enheten för blodsocker mmol/l. I USA och vissa andra länder används dock enheten mg/dl. Omräkningsfaktorn mellan måttenheterna är 18. Om t.ex. blodsockret i den enhet som används i Finland är 5,6 (mmol/l), kan man räkna om det till mg/dl genom att multiplicera med 18, dvs. 5,6 x 18 = 101 mg/dl. Om blodsockret i den amerikanska måttenheten är 180 mg/dl kan det omvandlas genom att dividera 18 med 180 / 18 = 10 mmol/l.

Denna information kan behövas t.ex. när en person som flyttar till Finland från t.ex. USA måste lära sig att förstå blodsockermätningarna i en ny måttenhet. UK Diabetes Federation har till exempel en praktisk kalkylator som hjälper till med omräkningen.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022