Bara måttligt med alkohol vid diabetes

En måttlig alkoholkonsumtion är inte farligare för en med diabetes än för någon annan

En hög alkoholkonsumtion kan försämra sockerbalansen och har många skadliga effekter på hälsan hos en med diabetes. Alkohol ökar risken för alltför lågt blodsocker. Alla rekommenderas att dricka måttligt med alkohol.

Alkohol förvärrar ämnesomsättningsstörningar kopplat till typ 2 diabetes och metabolt syndrom. Kraftig alkoholkonsumtion gör att man går upp i vikt, att levern förfettas, att risken för levercirros samt ökar fettet i blodet, alltså mängden triglycerider.

Alkohol gör att blodtrycket stiger och försämrar effekten av blodtryckssänkande läkemedel samt ökar risken för förmaksflimmer och hjärtsvikt.

Alkohol kan förvärra nervförändringar vid diabetes.

Alkohol kan orsaka en akut eller kronisk bukspottkörtelinflammation. Det leder ofta till svårbehandlad diabetes. Då bör man avstå alkohol helt och hållet.

Kraftig alkoholkonsumtion kan förvärra en depression och orsaka hormonstörningar och vidare erektionsstörningar och infertilitet.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022