Alkohol och blodsocker

Vilken effekt alkohol har på blodsockret beror på mängden och typen alkohol och hur den står i relation till mat.

Att dricka 2–3 glas alkoholhaltiga drycker i samband med en måltid har ingen nämnvärd inverkan på blodsockret. Genom att mäta blodsockret själv eller använda glukossensorering får man reda på hur olika alkoholhaltiga drycker, rörelse och mat påverkar blodsockret när man festar.

​Det är bra att berätta för sina vänner att man har diabetes och ge dem instruktioner för hur de ska agera om man inte kan ta hand om sig själv. Diabetes-ID och -kort visar personer som hjälper att hälsotillståndet kan kräva mer specifik vård, och att det inte handlar om att man är berusad eller har dåsat till på grund av alkohol.

Haitarin otsikkotaso2
Blodsockret kan stiga

Om man dricker alkohol är det bra att välja svagare drycker och drycker med en lägre sockerhalt, t.ex. öl, torr eller halvtorr cider och svaga viner, för att undvika att blodsockernivåerna stiger. Söta viner och likörer som innehåller mycket socker kan göra att blodsockervärdet stiger snabbt.

Att glömma att injicera insulin i samband med att man dricker alkohol kan också vara en anledning till att blodsockernivåerna stiger. Om man inte injicerar sitt basinsulin finns en risk för att det utvecklas syraförgiftning vid insulinbrist.

Blodsockret kan sjunka för mycket

Alkohol hindrar socker från att nybildas i levern. Om man dricker alkohol utan att äta samtidigt kan det därför leda till en för låg blodsockernivå om man använder insulin eller diabetesläkemedel.

När man är påverkad av alkohol försämras förmågan att återhämta sig från för lågt blodsocker och chock, och hypoglykemin kan fortgå under en lång tid, eftersom socker inte frigörs från levern. Blodsockret korrigeras inte med glukagon. Risken för att blodsockret blir för lågt ökar redan vid lindrig berusning. Dödsfall på grund av insulinchock är ovanligt, men ofta är alkohol inblandat när det väl inträffar.

Så förhindrar man för lågt blodsocker vid insulinbehandling
 • De kolhydrater som alkoholen innehåller räknas inte in i måltidsinsulinet.
 • Kom ihåg att äta om du dricker alkohol.
 • Om du inte äter, drick emellanåt drycker som innehåller socker.
 • Om du rör dig behöver du mer kolhydrater.
 • Mät blodsockret under festandet, och särskilt innan du går och lägger dig.
 • Ät ett extra litet kvällsmål och ta inte snabbverkande insulin för det.
 • Kom ihåg att injicera basinsulin på kvällen (om du gör det i vanliga fall).
 • Vid behov kan du minska mängden basinsulin på kvällen med 20 procent, särskilt om du har rört dig.
 • Ta vid behov mindre snabbverkande insulin till frukosten.
 • Ha med dig ditt diabetes-ID eller ditt Jag har diabetes-kort.
 • Berätta för dina vänner att du har diabetes och visa hur de ska göra om ditt blodsocker blir för lågt.
 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022