Preventivmedel för kvinnor med diabetes

Det är viktigt att använda preventivmedel när det ännu inte är aktuellt med en graviditet. Man bör diskutera familjeplanering och graviditetsönskemål under diabetesuppföljningsbesök.

Principerna för att förebygga graviditet skiljer sig inte väsentligt åt mellan kvinnor med diabetes och andra. Valet påverkas förutom av individens egen åsikt även av kvinnans ålder, gynekologisk anamnes, eventuella diabetesrelaterade sjukdomar, hur länge man har behov av preventivmedel samt kommande graviditetsplaner. Det är viktigt att använda sig av tillförlitliga preventivmedel, eftersom det är viktigt att graviditeten är planerad, särskilt vid diabetes.

Kondom är en bra preventivmetod för många om den används rätt. Vid tillfälliga sexuella relationer är det viktigt att använda kondom för att förhindra infektioner.

När sockerbalansen är bra och kvinnan inte har några betydande diabetesrelaterade sjukdomar kan hon använda kombinerade p-piller. De utgör dock en ökad risk för ventrombos.

Minipiller, alltså piller som bara innehåller gulkroppshormon, är ett bra val för många.

Spiral passar för många kvinnor med diabetes. Även personer som inte har fött barn kan ha en hormon- eller kopparspiral.

Sterilisering kan bli aktuellt när man har beslutat sig för en permanent preventivmetod.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022