Planering av graviditet vid diabetes

Sockerbalansen ska vara bra redan innan graviditeten. Därför är det viktigare för kvinnor med diabetes än för andra att graviditeten är planerad.


Blodsockerbalansen ska vara bra när graviditeten börjas, alltså redan innan befruktningen. Målet är att sockerhemoglobinvärdet (HbA1c) ska vara under 53 mmol/mol (7 %).

Oavsett diabetestyp ska graviditet planeras på förhand vid en graviditetsplaneringspoliklinik i god tid innan man önskar bli gravid. För att komma till graviditetsplaneringspolikliniken behövs en remiss från en läkare. Det är bra om man tar med sig en lista på alla läkemedel (även receptfria), omfattande uppföljningsdata gällande blodsocker och blodtryck samt resultat från den senaste ögonbottenfotograferingen.

Vid graviditetsplaneringspolikliniken utreder man tillståndet för njurar, ögonbottnar och hjärta samt sköldkörtelfunktionen. Utifrån undersökningen bedömer man den aktuella och nödvändiga läkemedelsbehandlingen. Efter att man har kontrollerat och beaktat alla faktorer som påverkar mammans och barnets välbefinnande är det säkert för kvinnan med diabetes att bli gravid.

För alla kvinnor som planerar att bli gravida rekommenderas ett dagligt tillskott av folsyra redan två månader innan man slutar med preventivmedel. Kvinnan med diabetes ​ska ta en större dos folsyra, 4–5 mg per dygn, från den dag man planerar att sluta med preventivmedel. Det fortsätter man med fram till graviditetsvecka 12, och efter det tas en dos på 1 mg per dygn under graviditeten och amningen. Folsyra minskar risken för missbildningar.

När graviditeten är i gång ska man själv ta kontakt med mödrarådgivningen. Därifrån görs en remiss till mödrapolikliniken för att följa upp graviditeten.​

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022