Förlossning vid diabetes

Om barnets storlek inte utgör något hinder för mammans och barnets hälsa försöker man förlösa barnet vaginalt. Man följer noga upp blodsockernivåerna under förlossningen.

En kvinna med diabetes kan föda vaginalt vid beräknat datum om graviditeten har gått bra, barnet mår bra och barnets storlek gör att det är lämpligt att barnet blir förlöst vaginalt. Oftast planeras för vaginal förlossning med igångsättning redan innan den beräknade tiden.

Vaginal förlossning för en med diabetes är en specialförlossning som ska göras utan att förlossningen går långsammare. Om man noterar avvikelser vid hjärtljudsuppföljningen av barnet under förlossningen fattar man mycket snabbare än vanligt beslut om kejsarsnitt. Sannolikheten för kejsarsnitt är 2–4 gånger större hos diabetes än andra.

För personer som använder insulin säkerställer man att blodsockret ligger på en jämn nivå och mellan 4–7 mmol/l under förlossningen, så att barnets blodsocker inte blir för lågt efter förlossningen.

Det är tillåtet att använda insulinpump. Då bestämmer mamman en lämplig dos för basinsulinet. När förlossningen sätter igång påbörjar man oftast samtidigt intravenösa infusioner av insulin och glukos.

Ett planerat kejsarsnitt görs på morgonen. Kvällen innan bör man minska dosen långverkande insulin med 2–4 enheter för att undvika att blodsockret sjunker under natten. På morgonen injicerar man långverkande insulin efter förlossningen. Blodsockernivån regleras med insulin- och glukosinfusioner.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022