Blodtrycksbehandling under graviditet vid diabetes

Kvinnor med diabetes bör själva följa upp sitt blodtryck hemma. De löper större risk än andra att drabbas av preeklampsi under graviditeten.

​​Målet för blodtrycket under en graviditet är att det ska ligga under 140/90 mmHg. De viktigaste sätten att behandla blodtrycket utan läkemedel är att undvika salt (natrium), salt mat och lakrits samt att motionera lugnt och vila.

Om blodtrycket vid egenuppföljningen går över 150/100 mmHg vid upprepade mätningar ska man ta kontakt med det ställe som följer upp graviditeten för att göra en bedömning av tillståndet och planera eller intensifiera läkemedelsbehandlingen.

Kvinnor med diabetes har en ökad risk för högt blodtryck och blodtryckssyndrom under graviditeten, alltså preeklampsi. Preeklampsi kallades tidigare för havandeskapsförgiftning eller graviditetstoxemi. Det innebär en snabbt ökad svullnad, höjt blodtryck och ökad proteinuri kopplat till graviditeten. Vid preeklampsi behövs vila och läkemedelsbehandling på sjukhusavdelning. Förlossningen måste oftast sättas i gång i förtid. Risken för preeklampsi är särskilt stor för kvinnor med diabetes som redan innan graviditeten har störningar i njurarna.

På grund av risken för preeklampsi hos kvinnor med diabetes vårdas de från graviditetsvecka 12 med aspirintabletter, 100 mg per dygn, fram till vecka 36.​

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022