Diabetes hos barn och unga

De flesta barn och unga med diabetes har typ 1 diabetes. Typ 2 diabetes är ganska sällsynt hos barn och unga i Finland.

Ungefär 650 barn och unga under 20 år insjuknar i diabetes i Finland varje år. Ungefär 6 800 personer mellan 0 och 19 år har diabetes enligt FPA:s statistik över läkemedelsersättning.

De flesta barn och unga med diabetes har typ 1 diabetes. Både arv och miljö påverkar uppkomsten av typ 1 diabetes. Till exempel kan vissa virusinfektioner tillsammans med ärftliga anlag orsaka en autoimmun inflammation som förstör bukspottkörtelns betaceller. Till följd av det uppstår insulinbrist, och för att behandla det behövs substitutionsbehandling för insulin med injektioner eller pump.

Det är också möjligt att barn eller unga drabbas av diabetes som orsakas av en enda genförändring, alltså mutation. Det kallas för monogen diabetes, men är ovanligt. Man uppskattar att cirka 1–2 % av alla med diabetes har denna form.

Typ 2 diabetes har ökat även hos barn och unga, men i Finland är det ovanligt hos barn. Enligt den finska FinDM-registerundersökningen konstaterades år 2017 typ 2 diabetes hos 98 personer under 20 år. Vårdprinciperna är livsstilsbehandling och nödvändig läkemedelsbehandling, det vill säga samma behandling som för vuxna. Alla läkemedelspreparat för vuxna är dock inte godkända för att användas på barn.

Information om symtom, behandling och stöd vid diabetes hos barn hittar du i Barnhuset i Hälsobyn.

Stigen för vårdnadshavaren till ett barn med typ 1 diabetes

Diabetesförbundet har publicerat 2022 stigen för vårdnadshavaren till ett barn med typ 1 diabetes, som ger information om typ 1 diabetes och material som stöd för egenvården som stöder hela familjens välbefinnande. Informationen lämpar sig också för andra personer som står barnet och den unga personen nära. Du kan gå igenom hela stigen på en gång eller stanna upp vid material som just nu är relevanta för dig och din familj som stöd för egenvården och en god diabetesvård.

 

Ei

Uppdaterad  1.11.2022