Jalkaterapia

​​​​​​​​

Miten jalkaterapiaan pääsee?

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella diabeetikoita hoitavat perusterveydenhuollon yksiköt tarjoavat jalkaterapiapalveluita vaihtelevasti, pääasiassa ostopalveluna. Palveluun pääsemiseksi tarvitaan lääkärin lähete ja palveluista voidaan periä käyntikohtainen maksu. Tarkempaa tietoa jalkaterapiapalveluista saa omasta hoitoyksiköstä.

TYKS hoitaa hankalat jalkaongelmat

​​ ​

TYKS on erikoistunut vaikeimpien jalkaongelmien hoitoon. Diabeetikko tulee lähettää erikoissairaanhoitoon, jos jalassa on pitkittynyt haava, epäily neuroartropatiasta (Charcot), kriittinen iskemia, vakava infektio tai jalan merkittävä virheasento. Hoitava erikoisala määräytyy jalkaongelman perusteella.​​​​

TYKS:n sisätautien poliklinikalla toimii jalkaterapeutin vastaanotto sekä jalkapoliklinikka (lääkäri ja jalkaterapeutti), joihin tarvitaan lääkärin lähete. Jalkapolilla hoidetaan pääasiassa Charcot’n neuroartropatiaa ja diabeett​isia jalkahaavoja.

Yksityiset jalkaterapiapalvelut

Yksityisten jalkaterapeuttien ja jalkojenhoitajien palvelut ovat kaikkien vapaasti ostettavissa. VSSHP:ssa hoidossa oleville diabeetikoille, joilla on riskijalka (jalkojen riskiluokka 2 tai 3) voidaan tietyin kriteerein antaa maksusitoumus jalkaterapiaan. Jatkossa maksusitoumuksen korvaa palveluseteli.​


Edellinen sivuSeuraava sivu

  

Päivitetty  7.11.2018