Diabetesvastaanotot

​​​

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella diabeetikkojen hoito on hajautettu useisiin hoitoyksiköihin sairauden vaativuuden ja hoidon porrastuksen mukaan. Jokaisen diabeetikon kohdalla hoitopaikan valinta tehdään yksilöllisesti.​​

TYKS:ssa hoidettavat erikoissairaanhoitoa vaativat diabeetikot:

 • Lastenklinikan diabetesvastaanotolta jatkohoitoon siirtyvät
 • Uusi tyypin 1 diabetes
 • Diabeettinen ketoasidoosi
 • Monipistoshoidon aloitus
   • Tyypin 1 diabeteksen hoito erikoissairaanhoidossa 1-2 vuoden ajan
   • Tyypin 2 diabeteksen monipistoshoidon aloitus pääsääntöisesti perusterveydenhuollossa; lähetetään erikoissairaanhoitoon tarvittaessa
 • Raskautta suunnittelevat ja raskaana olevat tyypin 1 diabeetikot
 • Insuliinipumppuhoidon aloitus ja seuranta
 • Diabeteksen tyyppi on epäselvä (selvittelyn ajan seuranta TYKS:ssa)
 • Diabeetikot, joilla on hypoglykemiaongelmaa, jota perusterveydenhuollossa ei saada hallintaan
 • Diabeetikon työkykyarviointi ongelmatapauksissa
 • Diabeetikko, jolla on verenpaineen tehokkaasta hoidosta huolimatta etenevä albuminuria
 • Diabeetikko, jolla on etenevä munuaisten vajaatoiminta
 • Diabeetikko, jolla on huonosti hoidolle reagoiva verenpainetauti
 • Diabeetikko, jolla epäillään Charcotin neuroartropatiaa, Charcotin neuroartropatian hoito on keskitetty TYKS:aan.
 • Endokrinologian konsultaatiota tarvitseva diabeetikko.

Perusterveydenhuollossa/työterveyshuollossa hoidettavat diabeetikot:​

 • Tyypin 2 diabeetikot, joilla ei ole yllä mainittuja ongelmia
 • Tyypin 1 diabeetikko, jonka hoito on vakaassa vaiheessa ja jolla ei ole insuliinipumppuhoitoa
 • Diabeetikko, jolla on sekundaarinen insuliininpuutosdiabetes
 • Diabeetikko, jolla on etenevä munuaisten vajaatoiminta jonka suhteen on päädytty konservatiiviseen hoitoon
 • Tietyissä perusterveydenhuollon yksiköissä on myös insuliinipumppuhoitoon perehtyneitä osaajia ja näissä yksiköissä hoidetaan myös insuliinipumppua käyttävien diabeetikoiden seurantakäyntejä.

Diabeteksen hoitoa tarjoavat yksiköt​:

TYKS Sisätautien poliklinikka

Poliklinikalle tarvitaan lääkärin lähete​.

Sisätautien poliklinikan poliklinikka toimii lähete- ja ajanvarausperiaatteella tarjoten moniammatillista diabeteksen erityisosaamista yli 16-vuotiaille.

Diabeetikon vastaanotto perustuu diabeetikon, diabeteshoitajan ja diabeteslääkärin väliseen yhteistyöhön, jossa käydään läpi hoidon onnistumista ja hoidon tavoitteita, verensokerin omaseurantaa ja seulotaan mahdollisia elinmuutoksia ja puututaan aktiivisesti niiden hoitoon.

Lue lisää:

TYKS Loimaan sairaala

TYKS Salon sairaala

TYKS Vakka-Suomen sairaala

Turun kaupunki

​Akseli-perusturvakuntayhtymä

Kaarina

Lieto

Loimaa

Naantali

Paimio ja Sauvo

Raisio

Salo

Uusikaupunki

Työterveyshuolto

Työnantajan ja työterveyshuollon palveluntuottajan välinen sopimus määrittää sen, mitä asioita työterveyshuollossa hoidetaan. Diabetesta sairastava voi halutessaan selvittää omassa työterveyshuollon​ yksikössään, onko hänellä mahdollisuus hoitaa diabeteksen seurantakäynnit työterveyshuollossa.

Valinnanvapaus terveydenhuollossa

Lue lisää:​​

Hoitopaikan valinnasta.

​​

Seuraava sivu

 


 

Päivitetty  7.2.2019