Hoitoyksiköt

Diabeetikoita hoidetaan Taysin neljässä sairaalassa, Tays Keskussairaalan lisäksi Tays Hatanpäällä, Tays Sastamalassa ja Tays Valkeakoskella. 

​​​​​​​​

​​​Vastasairastuneita tyypin 1 diabeetikoita hoidetaan Tays Keskussairaalassa diabeteksen hoitoon perehtyneellä sisätautien ja reumakeskuksen vuodeosastolla ja sen yhteydessä toimivalla jälkipoliklinikalla, kunnes potilas on oppinut sairautensa hoidon perustaidot ja sopeutunut sairauteensa. Taysissa käytetään diabeetikoiden koulutuksessa ja hoidossa apuna digitaalisia palveluja.

Nuorisoikäisiä diabeetikoita valmennetaan kohti itsenäistä diabeteksen hoitoa moniammatillisissa tiimeissä Tays Keskussairaalan endokrinologian poliklinikalla, Tays Sastamalan ja Tays Valkeakosken toimipisteissä.

Alle 15-vuotiaiden lapsidiabeetikkojen hoidosta vastaa lasten diabetespoliklinikka. Vastasairastuneiden alkuhoito ja alkuopetus tapahtuu lastenosastoilla 1 ja 6.

Hoitoyksiköt:

​Raskaana olevia diabeetikoita hoidetaan yhteistyössä naistentautien lääkäreiden kanssa äitiyspoliklinikalla, jossa työskentelee myös kätilödiabeteshoitaja.

Lisätietoa, raskaana olevan diabetesta sairastavan hoidosta.

Diabetekseen liittyvien lisäsairauksien tutkimus ja hoito toteutetaan moderneissa osaamiskeskuksissa, kuten Haavakeskus, Munuaiskeskus, Tays Sydänsairaala ja Tays Silmäkeskus. Diabeteksen hoidon ammattilaiset ovat mukana näiden keskusten moniammatillisissa hoitotiimeissä.

Silloin kun diabeetikko on sairaalassa hoidossa ja tutkimuksissa jonkin muun syyn, sairauden tai toimenpiteen takia, voidaan käyttää konsultoivan diabeteshoitajan ja erikoislääkärin palveluja, jotta mahdollisimman hyvä diabeteksen hoito ja ohjaus on turvattu sairaalajaksolla.

Taysissa on käytettävissä myös erityistyötekijöiden kuten ravitsemusterapeutin, jalkaterapeutin ja sosiaalityöntekijän palvelut tyypin 1 diabetekseen sairastuneen alkuohjauksessa ja tarvittaessa seurantakäyntien yhteydessä. Muitakin erityistyötekijöitä voidaan tarpeen mukaan konsultoida.​

 

Päivitetty  12.11.2019