TAYS

Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) edustaa valtakunnallista huippuosaamista diabeteksen ja sen lisäsairauksien hoidossa. Moniammatilliset tiimit tarjoavat potilaslähtöistä ja uusimpaan tutkittuun tietoon perustuvaa hoitoa.

Potilas tulee Taysiin lähetteellä, kun hän tarvitsee erikoislääkärin arviota ja hoitoa. Nopeaan avuntarpeeseen vastataan silloin, kun lähete on päivystys- tai kiireellinen lähete.

Diabeteksen hoito Taysissa

Tutustu Tampereen yliopistollisen sairaalan diabeteksen hoitoon, lue lisää

Hoitoyksiköt

​Diabetesta sairastavia hoidetaan Taysissa neljässä eri sairaalassa, lue lisää

Uudet hoitomuodot

​Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on kuvattu potilaslähtöisesti diabeteksen hoitoketjut, lue lisää

     

Päivitetty  20.9.2019