Ohjaus, neuvonta ja tuki

Ensitieto

Tuoreen tyypin 2 diabeteksen hoito ja alkuohjaus tapahtuu terveysasemilla.

Tyypin 1 diabeetikon alkuohjaus tapahtuu pääasiassa polikliinisesti asiaan perehtyneessä yksikössä. Tämä edellyttää hyvää yleistilaa ja potilaan suostumusta. Ensimmäinen käynti järjestetään päivystyspoliklinikalta heti seuraavalle päivälle diabeteshoitajan vastaanotolle. Potilas saa ensitiedon sairaudesta. Potilaalle ohjataan verensokerin mittaaminen, insuliinin pistäminen sekä hiilihydraattien laskeminen. Ensimmäisen käynnin jälkeen diabeteshoitajan käyntejä tai soittoja järjestetään yksilöllisen tarpeen mukaan. Ensimmäinen käynti lääkärillä on noin viikon kuluttua sairauden toteamisesta. Sen jälkeen hoitajakontrolleja on jälleen yksilöllisen tarpeen mukaan. Seuraavat lääkärikontrollit ovat kuukauden ja 3 kuukauden kuluttua sairastumisesta. Hoidon aloittanut yksikkö vastaa hoidosta, kunnes diabeetikko on omaksunut hoidon ja hoito on vakiintunut. Yleensä seuranta siirretään omalle terveysasemalle n. vuoden kuluttua hoidon aloituksesta. Oululaiset siirretään kaupungin diabetesvastaanotolle jo 3 kk kuluttua sairastumisesta.

Tarvittaessa alkuohjaus tapahtuu vuodeosastolla potilaan tilan niin vaatiessa. Tällöin ensimmäinen käynti diabeteshoitajalla on 1 viikon kuluttua sairastumisesta ja ensimmäinen lääkärikäynti 1kk kuluttua. Sen jälkeen seuranta tapahtuu samoin kuin polikliinisessä hoidonaloituksessakin. Diabeteshoitaja voi käydä myös osastolla ohjaamassa potilasta, mutta myös vuodeosaston henkilökunta on perehtynyt diabeteksen hoitoon.

Ryhmäohjaus

Terveysasemilla järjestetään erilaisia ryhmäohjauksia tyypin 2 diabeetikoille. Oulun kaupungin alkuinfossa tyypin 2 diabeetikolle on lääkärin luento, diabeteshoitajan luento, ravitsemusterapeutin luento sekä luento jalkojenhoidosta.

OYS järjestää 4 kertaa vuodessa diabetesinfon. Info on tarkoitettu kaikille tuoreille monipistoshoitoisille diabeetikoille sekä pitempään sairastaneille, jotka tarvitsevat kertausta joustavaan monipistoshoitoon. Infossa on lääkärin, diabeteshoitajan, ravitsemusterapeutin, fysioterapeutin, jalkojenhoitajan ja psykologin luennot. Info-aika annetaan automaattisesti kaikille tuoreille diabeetikoille alkuohjaukseen kuuluvana. Lisäksi terveysasemilta voidaan tehdä infoon lähete.

Insuliinipumppuhoitoisille potilaille järjestetään ajoittain pumppuiltoja yhteistyössä insuliinipumppufirman edustajan kanssa. Illoissa on vaihtuvat teemat.

Oulun kaupungin diabetesvastaanotto järjestää kudossokerimittareiden käyttöönoton ryhmäohjauksina. Samalla kerrataan monipistoshoidon periaatteet.

Sopeutumisvalmennus ja kuntoutus

OYS ei järjestä itse sopeutumisvalmennusta. Sopeutumisvalmennuksiin voi hakeutua Kelan​ maksamana tai terveydenhuollon maksusitoumuksella. Lääkäri kirjoittaa B-lausunnon tai maksusitoumuksen.


​​