Mielenterveyspalvelut ja psykoterapia

​​Alueen kunnat tarjoavat psykiatrisen sairaanhoitajan palveluita. Palveluihin voi hakeutua ottamalla yhteyttä omaan terveysasemaan tai hyvinvointikeskukseen.

Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka toimii konsultaatioyksikkönä OYS:n klinikoille. Yhteistyö toteutuu konsultaatioina ja polikliinisina ajanvarauskonsultaatioina, potilaskohtaisina neuvotteluina ja moniammatillisina työryhmäneuvotteluina. Potilaan tilan selvittelemiseksi käynnistetään tarvittaessa polikliininen tutkimusjakso. Potilaan kokonaishoitoa pyritään edesauttamaan lisäämällä somaattiseen sairauteen liittyvien psyykkisten reaktioiden tuntemusta.

Käyntiosoite:

OYS
Kajaanintie 50
Sisäänkäynti B2

Oulun Kriisikeskus on käytettävissä, jos ei ole olemassa muuta voimassa olevaa hoitokontaktia. Kriisikeskukseen voi hakeutua esimerkiksi haastavassa elämäntilanteessa tai kohdattaessa odottamattoman, järkyttävän tapahtuman, ja omat selviytymiskeinot eivät riitä. Lähtökohtana on asiakkaan kokema keskusteluntarve, voimavarojen vahvistaminen ja selviytymiskeinojen löytäminen.

Yhteystiedot:

Kirkkokatu 19 A 10
90100 Oulu

Ajanvaraus arkisin klo 9-14

p. 044 3690 500

Lue lisää:

 Oulu​n kriisikeskus​ 

Päivitetty  5.11.2018