Jalkaterapia

Pääosa diagnosointi-, seuranta-, ja hoitovastuusta on perusterveydenhuollossa. Riskiluokkien 2-3 potilaille tulee avohoidossa turvata riittävät ja säännölliset jalkaterapiapalvelut.

PPSHP:n alueella perusterveydenhuollon jalkaterapiapalvelut on hoidettu pääasiassa ostopalveluna. Palveluihin tarvitsee lääkärin lähetteen. Kunta maksaa käynneistä osan.

OYS on erikoistunut vaikeiden erityisongelmien hoitoon. Potilas lähetetään erikoissairaanhoitoon, jos jalassa on pitkittynyt haava, epäily neuroartropatiasta (Charcot), kriittinen iskemia, vakava infektio tai jalan virheasento.

Yhteystiedot:

Jalkaterapeutti Marita Räihä

Sisätautien poliklinikka, OYS

Kajaanintie 50

Sisäänkäynti S

p. 08 315 4154​

 

Päivitetty  12.10.2020