Tutkimukset

​​​​​​Diabeteksen hoitoon ja seurantaan liittyy verensokerin omaseurannan lisäksi myös muita tutkimuksia. Osa tutkimuksista tehdään säännöllisesti, osa tarpeen mukaan. Otettavat tutkimukset ratkaistaan yksilöllisesti vastaanoton yhteydessä.​

Laboratoriotutkimukset

Diabetestyypistä riippumatta normaalia seurantakäyntiä varten ohjelmoidaan yleensä sokerikokeet (HbA1c ja P-glukoosi) ja kerran vuodessa tarkistetaan lisäksi veren kolesteroliarvot (fP-Kol, fP-Kol-HDL, fP-Kol-LDL, fP-Trigly), munuaisarvo (P-Krea), suola-arvot (P-Na/K), verenkuva (B-Pvk+T) sekä yövirtsan albumiini (cU-Alb) tai vaihtoehtoisesti kertavirtsanäyte (U-albkre). Tarvittaessa lääkäri voi ohjelmoida otettavaksi myös muita kokeita kuten sydänfilmi, kilpirauhaskokeet, kortisoli ja keliakiavasta-aineet.

Lue lisää:

Laboratoriotutkimuksista ja näytteenoton ajanvarauksesta Islabin verkkosivuilta.

Silmänpohjakuvaukset

Silmänpohjakuvaus 1–3 vuoden välein on tärkeä osa diabeteksen seurantaa. KYSin seurannassa oleville diabeetikoille kuvaukset tehdään pääsääntöisesti KYSin silmätautien poliklinikalla. Muualla seurannassa olevat voivat tiedustella oman kotikuntansa silmänpohjakuvauskäytäntöä hoitopaikasta tai omasta terveyskeskuksesta.

Sensorointi

Jatkuvaa kudossokerin seurantaa (sensorointi) voidaan käyttää tarvittaessa hoidon apuvälineenä lyhyinä ajanjaksoina (6–14 vrk). Sensoroinnin avulla saadaan tarkempaa tietoa sokeritasapainosta.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueen joissakin terveyskeskuksissa on mahdollisuus sensorointiin. Tarkempaa tietoa voi kysyä oman kunnan terveyskeskuksesta.

KYSin endokrinologian ja kliinisen ravitsemuksen poliklinikalla sensorointia käytetään paljon erilaisin hoidollisin perustein. Yksilöllisen harkinnan mukaan sensorointi on mahdollista saada myös pitkäaikaiseen käyttöön. Hoitopäätöksen tekee hoitava lääkäri. KYSin poliklinikalle tarvitaan aina lääkärin lähete.

Diabetes ja ajoterveys

Diabetes ei estä ajokortin saamista, jos terveysvaatimukset täyttyvät. Myös ammattiajokortin saaminen on edellytysten täyttyessä mahdollista.

Diabeetikoiden ajoterveys arvioidaan osittain tapauskohtaisesti. Ajoterveyden arviointiin vaikuttaa henkilön kaikkien sairauksien yhteisvaikutus.

Jos diabetesta hoidetaan lääkkein (esim. tabletit, insuliini), ajoterveyttä seurataan säännöllisesti, yleensä diabeteksen hoitoon liittyvien lääkärintarkastusten yhteydessä.

Diabetesta sairastavalle ajokorttitodistuksen tekee hoitava lääkäri. 

Lue lisää:

Ajoterveydestä Diabetesliitto ja T​rafi.

 

Päivitetty  5.11.2018