Ohjaus, neuvonta ja tuki

​​​

Diabeteksen alkuohjaus ja hoito

Vastasairastuneen tyypin 1 diabeetikon alkuohjaus ja -hoito pyritään toteuttamaan KYSin endokrinologian ja kliinisen ravitsemuksen poliklinikalla poliklinikalla​. Päivystyspoliklinikalta järjestetään samalle tai seuraavalle päivälle ensimmäinen käynti diabeteshoitajan vastaanotolle, jossa diabeetikko saa ensitiedon ja -ohjeet sairautensa hoitamiseen. Tämän jälkeen diabeteshoitajan vastaanottoja ja soittoaikoja järjestetään yksilöllisen tarpeen mukaan. Ensimmäinen lääkärin vastaanotto on noin viikon kuluttua.

Tarvittaessa vastasairastuneen tyypin 1 diabeetikon alkuohjaus toteutetaan KYSin vuodeosastolla. Tällöin ensimmäinen käynti lääkärin ja diabeteshoitajan luona on 1–2 viikon kuluessa kotiutumisesta. Diabeteshoitaja voi käydä tarvittaessa jo osastolla ohjaamassa potilasta.​

Vastasairastuneen tyypin 2 diabeetikon alkuohjaus toteutetaan pääsääntöisesti perusterveydenhuollossa.

Diabeteksen jatko-ohjaus ja hoito

Tyypin 1 diabeetikon jatko-ohjausten ja seurantakäyntien tarve lääkärin ja diabeteshoitajan vastaanotolla ratkaistaan yksilöllisesti. Hoito jatkuu erikoissairaanhoidossa noin kahden vuoden ajan. Siihen mennessä insuliinin tarve on vakiintunut.​

Tyypin 2 diabeetikon jatkohoito ja -seuranta toteutetaan pääsääntöisesti perusterveydenhuollossa.​

Monipistosinsuliininhoi​don ja insuliininpumppuhoidon aloitus ja hoito

Tyypin 1 diabeetikon monipistosinsuliinihoito ja insuliinipumppuhoito aloitetaan endokrinologian ja kliinisen ravitsemuksen poliklinikalla. Ohjaus- ja seurantakäyntien tarve ratkaistaan hoidon aloituksen yhteydessä yksilöllisesti. Monipistoshoitoisen tyypin 1 diabeetikon hoito jatkuu erikoissairaanhoidossa 1–2 vuoden ajan. Insuliinipumppuhoitoisten diabeetikoiden hoito on keskitetty erikoissairaanhoitoon (KYS).

Tyypin 2 diabeetikon monipistosinsuliinihoidon aloitus toteutuu pääsääntöisesti perusterveydenhuollossa. Tarvittaessa tehdään lähete erikoissairaanhoitoon hoidon aloitusta varten.

Tekniikka hoidon tukena

Endokrinologian ja kliinisen ravitsemuksen poliklinikalla hyödynnetään hoidon tukena tietotekniikkaa ja teknisiä apuvälineitä. Vastaanotolle tullessa potilaalla tulee olla mukanaan verensokerin mittaustulokset vähintään kahden edeltävän viikon ajalta sekä oma mittauslaite.

Pyrkimyksenä jatkossa on, että diabeetikko purkaa verensokerimittarinsa ja/ tai insuliinipumppunsa tiedot kotona etukäteen ennen vastaanottoa ja tuo/ lähettää/ tallentaa sovittuun paikkaan tarvittavat tiedot.

Sopeutumisvalmennus ja kuntoutus

KYS ei järjestä aikuisdiabeetikoille sopeutumisvalmennusta, vaan asiakkaat voivat hakeutua Kelan sopeutumisvalmennuksiin. Lääkäri kirjoittaa pyynnöstä B-lausunnon.


 

Päivitetty  26.3.2018