Jalkaterapia

​​​

Miten jalkaterapiaan pääsee

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella diabeetikoita hoitavat perusterveydenhuollon yksiköt tarjoavat jalkaterapiapalveluita vaihtelevasti, pääasiassa ostopalveluna. Palveluun pääsemiseksi tarvitaan yleensä lääkärin lähete ja palvelusta voidaan periä käyntikohtainen maksu. Tarkempaa tietoa jalkaterapiapalveluista saa omasta hoitoyksiköstä.

KYS hoitaa hankalat jalkaongelmat

KYS on erikoistunut vaikeimpien jalkaongelmien hoitoon. Diabeetikko pitää lähettää erikoissairaanhoitoon, jos jalassa on pitkittynyt haava, epäily neuroartropatiasta (Charcot), kriittinen iskemia, vakava infektio tai jalan merkittävä virheasento. Hoitava erikoisala määräytyy jalkaongelman perusteella.

Endokrinologian ja kliinisen ravitsemuksen poliklinikalla toimii moniammatillinen jalkatyöryhmän vastaanotto, jonne tarvitaan lääkärin lähete. Jalkatyöryhmässä hoidetaan pääasiassa Charcot’n neuroartopat​iaa ja diabeettisia jalkahaavoja​. 

Lue lisää:

Poliklinikan toiminnasta​.

Ihotautien poliklinikalla on tarjolla ihotautilääkärin ja jalkaterapeutin vastaanottoja, jonne pääsy edellyttää lääkärin lähetettä. 

Lue lisää:

Ihotautien poliklinikka

KYSin Haavakeskushanke on kirurgian, verisuonikirurgian, ihotautien ja endokrinologian erikoisalojen yhteishanke. Hankkeessa kehitetään haavahoitajavastaanotoille ja kyseessä olevan erikoisalan lääkärivastaanotoille yhteinen moniammatillinen toimintamalli, jossa kroonisia haavoja sairastaville potilaille tehdään 1–2 poliklinikkakäynnin yhteydessä tarvittavat tutkimukset, erikoisalakonsultaatiot ja kokonaisvaltainen hoitosuunnitelma yksilöllisten tarpeiden mukaisesti

Yksityiset jalkaterapiapalvelut

Yksityisten jalkaterapeuttien ja jalkojenhoitajien palvelut ovat kaikkien vapaasti ostettavissa. KYS:ssa hoidossa oleville diabeetikoille, joilla on riskijalka (jalkojen riskiluokka 2 tai 3) voidaan tietyin kriteerein antaa maksusitoumus jalkaterapiaan. Jatkossa maksusitoumuksen korvaa palveluseteli.


 

Päivitetty  5.11.2018