Diabetesvastaanotot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella diabeetikoiden hoito on hajautettu useisiin hoitoyksiköihin sairauden vaativuuden ja hoidonporrastuksen mukaan. Jokaisen diabeetikon kohdalla hoitopaikan valinta tehdään yksilöllisesti.

​​​​​​​​​​​​

Hoidonporrastuksen mukainen työnjako

KYSissä hoidettavat erikoissairaanhoitoa vaativat diabeetikot:

 • Lasten diabetespoliklinikalta jatkohoitoon siirtyvät
 • Uusi tyypin 1 diabetes
 • Diabeettinen ketoasidoosi
 • Monipistosinsuliinihoidon aloitus:
  • Tyypin 1 diabeteksen hoito erikoissairaanhoidossa 1-2 vuoden ajan.
  • ​Tyypin 2 diabeteksen monipistosinsuliinihoidon aloitus pääsääntöisesti perusterveydenhuollossa; lähetetään tarvittaessa erikoissairaanhoitoon
 • Raskautta suunnittelevat ja raskaana olevat tyypin 1 diabeetikot
 • Insuliinipumppuhoidossa olevat diabeetikot
 • Diabeteksen tyyppi on epäselvä (selvittelyn ajan seuranta KYSissä
 • Diabeetikot, joilla on hypoglykemiaongelmaa, jota perusterveydenhuollossa ei saada hallintaan
 • Diabeetikon työkykyarviointi ongelmatapauksissa
 • Diabeetikko, jolla on verenpaineen tehokkaasta hoidosta huolimatta etenevä albuminuria
 • Diabeetikko, jolla on etenevä munuaisten vajaatoiminta
 • Diabeetikko, jolla on huonosti hoidolle reagoiva verenpainetauti
 • Diabeetikko, jolla epäillään Charcotin neuroartropatiaa, Charcotin neuroartropatian hoito on KYSissä.
  • ​Diabeteksen hoito jatkuu aiemmassa hoitopaikassa
  • ​​Endokrin​ologin konsultaatiota tarvitseva diabeetikko

Perusterveydenhuollossa/ työterveyshuollossa hoidettavat diabeetikot

 • Tyypin 2 diabeetikot, joilla ei ole yllä mainittuja ongelmia
 • Tyypin 1 diabeetikko, jonka hoito on vakaassa vaiheessa ja jolla ei ole insuliinipumppuhoitoa
 • Diabeetikko, jolla on sekundaarinen insuliininpuutosdiabetes
 • Diabeetikko, jolla on etenevä munuaisten vajaatoiminta jonka suhteen on päädytty konservatiiviseen hoitoon.

Perustietoa diabeteksen hoitoa tarjoavista yksiköistä​

KYS, Endogrinologian ja kliinisen ravitsemuksen poliklinikka

Poliklinikalle tarvitaan lääkärin lähete

Endokrinologian ja kliinisen ravitsemuksen poliklinikka toimii lähete- ja ajanvarausperiaatteella tarjoten moniammatillista diabeteksen erityisosaamista yli 15-vuotiaille.

Diabeetikon vastaanotto perustuu diabeetikon, diabeteshoitajan ja diabeteslääkärin väliseen yhteistyöhön, jossa käydään läpi hoidon onnistumista ja hoidon tavoitteita, verensokerin omaseurantaa ja seulotaan mahdollisia elinmuutoksia ja puututaan aktiivisesti niiden hoitoon.

Lue lisää:

Endokrinologian ja kliinisen ravitsemuksen poliklinikasta.

Lue lisää:

KYSin palveluista.​

Kuopion kaupunki

Kysteri - liikelaitos

Lapinlahti ja Varpaisjärvi

Siilinjärvi

Si​sä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä

Varkauden kaupunki, sosiaali- ja hyvinvointipalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Työterveyshuolto.

Työnantajan ja työterveyshuollon palveluntuottajan välinen sopimus määrittää sen, mitä asioita työterveyshuollossa hoidetaan. Diabetesta sairastava voi halutessaan selvittää omassa työterveydenhuollon yksikössään, että onko hänellä mahdollista hoitaa diabeteksen seurantakäyntinsä työterveyshuollossa.

Valinnanvapaus terveydenhuollossa


 

Päivitetty  5.11.2018